Menu

Jetsmark IF - Forældreinformation

 

Jetsmark IF basisholdninger
– udvikling af den enkelte spiller, sportsligt og socialt

Jetsmark IF tilbyder - udvikling af alle spillere uanset alder og niveau

Som spiller i Jetsmark IF bliver du en del af et stort fællesskab
 
Du får masser af gode oplevelser - det skal være sjovt at spille fodbold

 • Overnatninger på skoler, i hallen og til stævner med kammeraterne
 • Du får gode og kompetente trænere, der gør deres bedste til at du udvikler dig som spiller og har det sjovt.
 • Du bliver udviklet socialt som en del af fællesskabet
 • Det skal være trygt og rart for spillerne og trænerne at færdes i klubbens omgivelser
 • Der skal være en god og ordentlig omgangstone – både mellem spillerne, trænerne og forældrene
 • Spillerne skal komme til træning for at dygtiggøre sig i fodboldspillet
 • Du bliver en del af en ambitiøs klub med plads til både bredde og elite
 • Der skal være styr på tingene i klubben
 • Du bliver tilbudt mulighed for at deltage i om til flere stævner om året (Nørhalne Cup,  Vildbjerg Cup, KUV Match i Vejle, indendørsstævner og sommerstævner )
 • Jetsmark IF leverer træningsbolde, kampbolde, træningsmaterialer til spillere i alle aldre, spillertøj til kamp (strømper, shorts  og t-shirts)

Vi starter med niveaudeling af spillerne fra årgang U10 efter retningsreglerne fra DBUJylland til A, B og C hold.
Som udgangspunkt spiller den enkle spiller på sin årgang, men der kan i enkle tilfælde være en spiller som bliver rykket op for at spille på højre årgang/niveau for at tilgodese den enkelte spillers udvikling eller anden individuel hensyn. Det kan ske både til træning og i kamp.
 _______

Een af de spillere vi for en del år siden rykkede en årgang op var en ung U12 pigespiller. Hun var altså også ret talentfuld og vi blev ofte spurgt om hvorfor vi tog en dreng med på pige-holdet. Og så måtte Amalie Vangsgaard lade håret gro og i dag har vores talentfulde Pandrup-pige haft debut på det danske U19 landshold. Men allerede som 12 årig lod vi hende rykke en årgang op for at udvikle hende som fodboldspiller.
 _______

Udvikling af den enkle spiller på elite plan:
Vi vil tilstræbe at tiltrække områdes bedste spiller til vores elite hold på U13, U14, U15 og U16 årgangene for at sikre ’Den grøn-blå’ tråd omkring spillerudvikling i Jetsmark IF Ungdom hen mod Jammerbugt FC ungdom (U17-U19).

Som udgangspunkt spiller den enkle spiller på sin årgang, men der kan i enkle tilfælde være en spiller som bliver rykket op for at spille på højre årgang/niveau for at tilgodese den enkelte spillers udvikling eller anden individuel hensyn. Det kan ske både til træning og i kamp.
 
Vi har som klub det mål, at vi vil forsøge at spille i højeste række under DBUJylland i årgangene U13, U14, U15 og U16. Derfor kan der i perioder bruges spiller fra yngre årgange for at opnå denne målsætning, som klubben har sat. Disse mål vurderes løbende år efter år og tilpasses den øvrige organisation i Jammerbugt FC/Jetsmark IF.
 
Vi vil gerne, at klubben i alle årgange U13, U14, U15 og U16 har 2 11 mandshold og også gerne et 8 mandshold, såfremt spillermaterialet er til stede for et 8 mandshold, så alle spillere kommer i kamp hver uge. Alternativt til 8-mands er at to årgange slår sig sammen og danner et fælles 11-mandshold.
 
Træner - speciel spillerfokus
Jetsmark IF forventer at en træner og/eller holder specielt fokus og korrespondance med spillere, der rammes af skade i og udenfor sæsonen, idet disse spillere og forældre i denne periode er skrøbelige og gerne vil holde en kontakt. Derfor skal træner eller holdleder kontakte skadede spillere og al henvendelse fra skadede spillere skal besvares af træner/holdleder. Det anses for at være ganske almindelig høflighed.
En marginal spiller, som gennem flere kampe er skiftet ind/ud kan med fordel benyttes i en fuld kamp på det lavere rangerende hold i årgangen eller i tilfælde af at det er en kvartalsspiller benyttes på den yngre årgang. Der skal være fokus på marginal-spillernes trivsel i hverdagen. Alle ved, at netop de har det svært.
 
Træningsmiljø
Årgange med over 20-25 spillere bør niveauopdeles fra U10 og ældre, men udføre den samme træning på banen. Marginale spillere skal hver måned identificeres og disse skal een gang om ugen rykkes op og træne med førsteholdet for at sikre match og udvikling af spillerne uden det går sportsligt ud over 2. holdets træning i større omfang. Trænerne aftaler ugedagen indbyrdes. Samtræning med årgangen over og under for enkelte spillere anbefales om praktisk muligt.

Jetsmark IF tilbyder flest mulige 11 mands-fodbold. 8 mands fodbold skal tilbydes i de årgange hvor der er spillere der til kamp er ’oversiddere’ – hellere 8-mands hold frem for manglende kamp-træning. Alternativt slås 8-mandshold fra 2 årgange sammen og vi danner et fælles 11-mandshold.

8-mandsspillerne er naturligt de laveste rangerede spillere i det sportslige hierarki samt de udskiftningsspillere der er på det ene eller de to 11 mandshold i årgangen.  Således tager vi ikke til 8-mandskamp med 8 Mester-række spillere med mindre vi ellers ikke kan stille hold. Alle breddespillere skal tilbydes 11-mandsfodbold gennem sæsonen såfremt der er spillermateriale til et 11 mandshold breddehold.
 
Vores ønsker og krav til trænerne er i hovedtræk:

 • At de er forberedte til træning.
 • Har klare mål for deres træning.
 • Valg af øvelser skal passe til klubbens målsætning (DBU’s Aldersrelateret Træning).
 • Instruktion (vis-forklar-vis).
 • Deltage i trænermøder og andre aktiviteter i klubben, så som sociale klubarrangementer og stævner som Nørhalne Cup, Vildbjerg Cup, KUV Match mm.
 • Samarbejde og implementere tiltag efter ønsker fra klubben.
 • Laver udviklingsplan for den enkle spiller og afholde spiller samtale 1-2 gange om året i elite-truppen – udviklingsplanen udføres helst på skrift med spillerens nuværende styrker og udviklingspunkter, samt redskaber/vejledning i at styrke udviklingspunkterne.
 • Træneren skal opnå resultater ved at være positiv og konstruktiv i dialog med både spillere og forældre.
 • Træneren skal være ansvarlig for materialer som klubben stiller til rådighed.
 • Træneren skal opføre sig anstændigt over for den enkle spiller og dennes forældre.

Til trænerne: Vedr. Stævneudbud og kommunikation ifbm forældremøder.

 • Udbyd altid samme antal stævneudbud til alle hold i samme årgang.
 • Fortæl altid klart og entydigt om stævnet er socialt eller sæson-forberedende.
 • Meld til i rækker der passer til holdenes niveau.
 • Vær opmærksom på at forældre-energi  kan være markant forskellig fra 2. holdsspillere til 1. holds spillerne.
 • Hvis begge hold skal til samme stævne fortæl hvad der sker i tilfælde at der ikke er spillere nok til 2. holdet.
 • Giv mulighed for at tilvælge plan B fra starten af. Et stævne udbud i samme stil blot på andet tidspunkt. Dana Cup Fr. Havn – Ikast Cup er placeret i starten af sommerferien. Vildbjerg i slutningen.
 • Angiv deadline for tilmelding i så god tid at plan B let kan etableres i årgangen – ferie, kørsel mm.

Stævnedeltagelse skulle gerne opfattes som positivt i vores klub.

Til trænerne: Vedr. lån af spillere mellem alle årgange og niveauer

 • Jetsmark IF forventer at det indbyrdes mellem alle årgange er muligt at låne spillere af hinanden I tilfælde af afbud, skader eller spillerudvikling, så kampene afvikles frem for flytning med gebyr eller evt kampaflysning med bøde til klubben som følger.
 • Jetsmark IF forventer at vi til enhver tid har lyst til at hjælpe et andet hold i nød.
  Al lån af spiller skal ske ifgl. de til enhver tid gældende DBU-regler vedr. op- og nedrykning af spillere.
 • Trænere skal indbyrdes aftale vedr. lån af spillere af hinanden.
 • Ideelt set skal en spiller fra en anden årgang spørges af sin egen træner, om han eller hun kan spille for et andet hold.
 • Her er det til enhver tid tilladt for én pigespiller, at spille på et drengehold 1 årgang yngre. Således kan vores nuværende U13 årgang benytte spillere fra U14 pige-rækken.
 • Alternativt kan det andet holds træner stå for kontakten. Der skal her altid oplyses at det er i overensstemmelse med spillerens nuværende træner, så spilleren og forældrene oplever at der er klar enighed mellem de to trænere.
 • Det forventes at trænerne i en årgang kender alle kvartalsspillere for den pågældende årgang.

Medlemmernes forpligtelser i Jetsmark IF
Jetsmark IF har et kontingent, der gør at alle har råd til at være med. Det er dog langt fra nok til at drive vores klub.
Klubben bruger mange penge på at sikre at spillerne får stillet redskaber, bolde og andet træningsudstyr til rådighed samt gode træningsmiljøer og gode kompetente trænere.
Det betyder konkret, at vi baserer vores klub på ekstra aktiviteter og forventer derfor at alle er klar til at yde en ekstra indsats i forhold til man får tilbage af klubben.  Indsatsen er typisk aktiviteter ifbm vores sociale arrangementer som JIF-dag, julekalendersalg, Erhvervsmesse, sponsorcykelløb, OK-arrangementer, Nørhalne Cup, sponsorarbejde mm.

Forældre som medspiller på sidelinjen og i klubben

Forældrene ønskes at være en stærk ressource i de enkelte årgange.

 • Det er vigtigt for Jetsmark IF ikke bare at være en fritidsordning, men en klub/forening, hvor forældrene og deres engagement omkring holdet, årgangene og klubben er en afgørende betydning for at tingene i klubben fungerer.
 • 'Med'-forældre anses som ekstra energi til spillerne og trænerne på banen.
 • Forældrenes opbakning er af afgørende betydning for børnenes interesse i at dyrke enhver form for fritidsinteresse og det gælder også for fodboldspillet.
 • En positiv adfærd fra forældre til børne- og ungdomsspillerne er vigtig uanset niveau børnene er på.
 • Børns motivation til at spille fodbold er først og fremmest lysten til at være med – fordi det er sjovt at spille og være sammen med gode venner og holdkammerater.
 • Sociale arrangementer skal forankres i årgangen således der ikke opleves forskelle mellem klubbens hold i de enkelte årgange.
 • Forældre skal være positive på sidelinjen og komme med opmuntrende tilråb til holdets spillere - ikke kun til eget barn.
 • Forældre skal henvende sig direkte til trænerne vedr. sportslige aspekter i dagligdagen og løse eventuelle problemer i konstruktiv dialog med træneren (gerne mundtlig og ikke sms).

Krav/ønsker fra klubben til vores forældre

 • Det er forældrene, der bidrager med kørselsordninger omkring holdene uanset alder eller sportsligt niveau.
 • Det er forældre, der på skift vasker spillertøjet
 • Forældre må meget gerne bidrage med frugtordning til kampe og kage mm til sociale arrangementer.
 • Jetsmark IF er en FairPlay klub og derfor skal spillere og forældre efterleve DBU’s FairPlay regelsæt, hvor bla de 10 Forældrebud er en naturlig del
 • Man er positivt indstillet til at deltage som hjælper til Nørhalne Cup
 • Man er positivt indstillet til at deltage i mindst én til to sociale klub-arrangementer årligt (JIF-dag, Julekalendersalg, cafeteriahjælp, afslutningsarrangementer, årgangsarrangementer herunder stævner, rejser mm )
 • Man henvender sig til klubbens ungdomsudvalg, hvis man har lyst til deltage i at finde sponsorer, bestyrelsesarbejde, ungdomsudvalgsarbejde, træner, holdleder eller kender nogen som gerne vil være med i fællesskabet (f.eks bedsteforældre, venner mv)

Vigtige og gode råd til forældre. Kan ikke gentages ofte nok!

 • Husk børn og unge spiller fodbold for deres egen skyld – ikke jeres.
 • Koncentrer dig om dit barns og holdets præstationer frem for om kampene vindes eller tabes.
 • Udvikling er som oftest vigtigere end sejre.
 • Op fodrer altid dit barn til at spille fair og efter reglerne.
 • Irettesæt aldrig dit barn, hvis det laver en fejl eller holdet taberen kamp.
 • Opmuntre dit barn til at yde sit bedste og samtidig have det sjovt.
 • Lær dit barn, at kammeratskab og samarbejde er vigtigt- også for resultaterne på fodbold banen.
 • Medvirk til at mobning ikke finder sted.
 • Støt dit barns hold under kampen med opmuntrende tilråb og applaus.
 • Kom ikke med gode råd til spillerne under kampen – overlad det til træneren.
 • Husk at I også repræsenterer JIF udadtil.
 • Accepterer det hold dit barn spiller på og støt op omkring barnet og holdet.

DBUs 10 forældrebud

 1.    Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det
 2.    Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille
 3.    Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere
 4.    Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende
 5.    Respekter dommerens beslutninger – se på dommeren som en vejleder
 6.    Skab god stemning ved kampene – byd fx udeholdets forældre på kaffe
 7.    Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet
 8.    Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
 9.    Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn
 10.  Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold – ikke dig! 

 

 

Luk