Menu

Jetsmark IFs Børnesyn

Som DBU Børneklub agerer Jetsmark IF i overensstemmelse med DBU´s børnesyn.


Udover nedenstående børnesyn, vil vi i Jetsmark IF sikrer og prioritere at DBU´s 12 børnerettigheder, samt
10 børneløfter bliver synliggjort, samt skaber rammerne for børnetræningen.


Børnerettigheder i Jetsmark IF


1. I Jetsmark IF er der plads til alle.
2. I Jetsmark IF har alle børn ret til fodbold, uden nogen form for diskrimination.
3. I Jetsmark IF bliver børnene set, lyttet efter og spurgt til – Hos Jetsmark IF har børn medbestemmelse.
4. I Jetsmark IF er forældre nøglesamarbejdspartnere.
5. I Jetsmark IF er børn først og fremmest børn.
6. I Jetsmark IF bliver man del af et fællesskab – både fysisk og digitalt.
7. I Jetsmark IF bidrager vi til børns livsduelighed.
8. I Jetsmark IF giver vi plads til andre fritidsaktiviteter.
9. I Jetsmark IF skaber vi trygge sociale rammer – dertil har Jetsmark IF lavet en børnepolitik 2022.
10. I Jetsmark IF påtager de voksne sig et opdragelsesansvar overfor børnene.
11. I Jetsmark IF er der ansat en Børneudviklingstræner, der sikrer et godt læringsmiljø.
12. I Jetsmark IF sikrer vi os at DBU´s 10 Børneløfter overholdes.

I Jetsmark Idrætsforening ønsker vi at skabe de bedste rammer for at børnene kan udvikle sig som
fodboldspillere og mennesker i et trygt miljø. Vi har derfor et fælles sæt spilleregler som alle klubbens
børnemedlemmer, forældre og børnetrænere skal følge, i bestræbelserne på, at skabe de bedste rammer.
I Jetsmark IF skal børn trygt kunne dyrke deres idræt og have det det sjovt.

Alle børn i klubben er vores børn.
Der skal være plads til alle.

I Jetsmark IF ønsker vi at skabe et så godt idrætsligt og socialt miljø – fysisk og digital – at børnene vil have
Jetsmark IF som deres primære fritidsaktivitet. I forlængelse af dette ønsker vi at banerne også bliver brugt i
timerne hvor årgangene ikke har træning. Vores anlæg er altid åben.

Ingen kan alt – men sammen kan vi det hele!

Læs mere om vores Børnesyn her

Luk