Menu

Børneudviklingstræner

Børnetræneren er nøglen til verdens bedste fodbold for børnene, og det er altafgørende for et godt børnefodboldtilbud, at de trænere, som børnene møder, vedligeholder eller tilegner sig de rette kompetencer til at arbejde med børnene på en legende, kreativ og fantasifuld måde. Og det træner børneudviklingstræneren dem i. 

Børneudviklingstrænerens kerneydelse:  

  • Kvalificerer træningsmiljøet med henblik på dygtigere, gladere og sundere børn.
  • Kvalificerer træningsmiljøet ved at coache og træne børnetræneren.
  • Hjælper med at låse op for børnetrænernes egen nysgerrighed, læring og kreativitet.
  • Evaluerer og udvikler børnefodboldmiljøerne
  • Implicit i kerneydelsen er videndeling med bestyrelsen, hvor viden bidrager til at udvikle og forbedre forholdene for og i børnefodboldmiljøet på banen.

Så børneudviklingstræneren kvalificerer det, der sker på banerne ved at være coach for børnetrænerne, men kan lokalt løse andre opgaver og funktioner i klubben, under forudsætning af at børneudviklingstrænerens kernefunktion har første prioritet.

Se mere om rollen for en børneudviklingstræner her:

https://www.youtube.com/watch?v=OXvikJscDb4

Børneudviklingstræner

Børneudviklingstræner
profilepic
Kenneth Kjærsgaard
Luk