Menu

Jetsmark IF - Hæder til vores frivillige

DBU´s Sølvnål - hæder til det frivillige arbejde i idrætsklubberne

Jetsmark IF vil gerne markere og fejre de frivillige hjælpere, der gennem tiden yder og har ydet en stor frivillig indsats i klubben. Derfor vil der løbende blive ansøgt om DBU nåle til klubbens aktive frivillige hjælpere.

Lidt om DBU's sølvnål:

Nålen er indstiftet den 1.1.1966

Målgruppe
Ledere og trænere, som har gjort sig særlig fortjent ved deres arbejde for fodbolden inden for unionen eller dens klubber.
Der skal være tale om min. 15 års arbejde som ulønnet leder og træner i en klub - enten i bestyrelse, udvalg, som ulønnet træner, kampfordeler og andre for klubben vigtige, løbende funktioner. De 15 år regnes fra personens fyldte 16. år.
En leder/træner betragtes som ulønnet, hvis han/hun alene har oppebåret omkostningsdækning i den pågældende periode.
Hvis en person i en periode alene har fungeret som lønnet træner/leder (modtager af A-indkomst), regnes denne periode ikke med i åremålsoptællingen.
DBU's bestyrelse kan i særlige tilfælde hædre danske eller udenlandske personer - udenfor unionen - med sølvnålen.

DBU bestyrelsesmedlemmer: 5 års bestyrelsesarbejde.
Regionsbestyrelsesmedlemmer: 10 års regionsbestyrelsesarbejde.
Udvalgsmedlemmer centralt eller regionalt: 15 års udvalgsarbejde.
Evt. klubarbejde suppleres i åremålsoptællingen.

Hvem indstiller
Klubben.
Regionsbestyrelsen kan indstille egne DBU-ledere.

Ansøgning
Ansøgning om sølvnålen skal indsendes til DBU's kontor i Viby på en særlig blanket, der rekvireres på kontoret. Ansøgningen må være DBU i hænde senest én måned før nålen forventes overrakt.

Tildeling
DBU's bestyrelse foretager vurdering på baggrund af den indsendte ansøgning.

Overrækkelse
Primært af af klubben selv. Men hvis det er muligt af et DBU-bestyrelses-, regionsbestyrelses- eller regionsudvalgsmedlem. Der medfølger et officielt brev fra DBU.

Særligt
Nålen må kun bæres af indehaveren.

Finn Larsen, Formand et i 1978 tildelt DBU's sølvnål


Følgende har i 2010 modtaget DBU's sølvnål:

Lene Larsen: Har siden  1984 været ungdomstræner, dameseniortræner og deltaget i dameudvalgsarbejdet i alle årene. I flere år har Lene trænet både 2 til 3 hold med fokus på pigesiden i klubben.
Poul Jensen: Var oprindelig i bestyrelsen for Pandrup Boldklub siden 1969, har væreet ungdomstræner i både Pandrup Boldklub og Jetsmark IF, holdleder, vagt til 2. divisions kampafvikling.
Per Østergaard: Har været ungdomstræner, bestyrelsesmedlem fra Jetsmark IF's start i 1974 og formand for ungdomsudvalget gennem mange år. Pt er Per tilknyttet ad hoc opgaver i forbindelse med forskellige arrangementer i klubben.
Ole Bjørn Andersen: Har siden 1977 haft forskellige positioner i klubben. Startede som kasserer og ungdomstræner, hvorefter der blev en del år i klubbens bestyrelse sideløbende med rolles som holdleder. Fra 2000 har Ole været medlem af klubhusudvalget og været stadion speaker.
Ingolf Larsen:  trofast hjælper med tøjvask, banefodeling og omklædningsrum
Erik Arne Olsen
Børge Andersen
Poul Jensen
Mette Lundtoft
Per Østergaard
og Mona Nielsen


DBU tildeler hæder til JIF-frivillige

Fredag aften blev der afholdt hjælperfest i Jetsmark IF. En fest hvor alle frivillige hjælpere til afvikling af 2. divisions kampene hygger sig med mad og drikke i klubbens lokaler. Formand Finn Larsen bød velkommen til de godt 50 fremmødte.

Efter hovedretten blev der uddelt 4 DBU sølvnåle til nogle af klubbens mange frivillige. En sølvnål tildeles personer der har været i klubben i minimum 15 år som frivillig, ulønnet hjælper. Disse 4 er de første af en række indstillinger, der er sendt til DBU. Bestyrelsen forventer, at de resterende i 2010 vil blive uddelt til JIF-dagen i august måned.

De 4 der fredag aften modtog DBU sølvnåle er: Lene Larsen, Poul Jensen, Per Østergaard og Ole Bjørn Andersen.

Lene Larsen: Har siden  1984 været ungdomstræner, dameseniortræner og deltaget i dameudvalgsarbejdet i alle årene. I flere år har Lene trænet både 2 til 3 hold med fokus på pigesiden i klubben.
Poul Jensen: Var oprindelig i bestyrelsen for Pandrup Boldklub siden 1969, har væreet ungdomstræner i både Pandrup Boldklub og Jetsmark IF, holdleder, vagt til 2. divisions kampafvikling.
Per Østergaard: Har været ungdomstræner, bestyrelsesmedlem fra Jetsmark IF's start i 1974 og formand for ungdomsudvalget gennem mange år. Pt er Per tilknyttet ad hoc opgaver i forbindelse med forskellige arrangementer i klubben.
Ole Bjørn Andersen: Har siden 1977 haft forskellige positioner i klubben. Startede som kasserer og ungdomstræner, hvorefter der blev en del år i klubbens bestyrelse sideløbende med rollen som holdleder. Fra 2000 har Ole været medlem af klubhusudvalget og været stadion speaker.

Alle 4 ønskes et stort tillykke med DBU's sølvnål med tak for de mange frivillige timer i de forgangne år.

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen i Jetsmark IF

Luk