Menu

Jetsmark IF - Handlingsplan ved ulykker

Ved ulykker på stadion og i klubhuset:

           Klubbens adresse er: Bredgade 142, 9490 Pandrup.

Ambulancevej til klubhus
Via indkørsel til stadion i den sydlige ende. Nøgle til bom findes i cafeteriet. Benyt indgangen på vestsiden (den normale udgang til stadion). Sørg for af begge døre åbnes helt, så der er god plads for ambulancefolkene.

Ambulancevej til stadion og baneanlæg
Ved ulykker på stadion eller baneanlægget benyttes indkørsel til stadion i den sydlige ende. Nøgle til bom findes i cafeteriet.

Hjertestarter: Nærmeste hjertestarter hænger i spillergangen ved tøjskabene. Der hænger også hjertestarter i Jetsmark Idrætscenters indgangsparti.

1. Stands ulykken
Hvis den tilskadekomne er i forbindelse med en elektrisk installation, skal man ALTID starte med at slukke for strømmen, før man rører ved den tilskadekomne.

Sørg også for at sikre dig selv og andre hjælpere. Når man pludselig er indblandet i en ulykke, bliver man stresset og glemmer ofte sin egen sikkerhed. Tænk på dig selv. Du kan ikke hjælpe, hvis du selv er kommet til skade.

2. Giv livreddende førstehjælp
Så snart ulykken er standset, skal der gives trinvis førstehjælp til dem, som er i livsfare. Bevidstløse mennesker er altid i livsfare. Det samme gælder ofte personer, som bløder voldsomt. Hjernecellerne dør eller tager skade, blot de er uden ilt i få minutter. Derfor er det vigtigste at sikre frie luftveje, vejrtrækning og blodkredsløb.

(ABC-reglen: A betyder for Airway, B betyder Breathing og C betyder Circulation).

3. Tilkald hjælp
Hvis I er flere til stede ved en ulykke, bør en af jer tilkalde hjælp med det samme. Råb på hjælp og sørg for, at der ringes 1-1-2 hurtigst muligt. Husk at fortælle, hvor ulykken er sket, hvad der er sket og hvor mange, der er kommet til skade.

Hvis du ringer fra en mobiltelefon kan det ofte af alarmcentralen være svært at finde det sted, hvor du befinder dig.

4. Almindelig førstehjælp
Når du er nået til den almindelige førstehjælp, er der kontrol over situationen. Det er stadig vigtigt at observere den tilskadekomne og holde øje med, at tilstanden ikke forværres. Dæk eventuelt den tilskadekomne til med overtøj eller et tæppe. Har du mulighed for at komme ind i et varmt lokale, vil det være en fordel.

Nu kan du begynde med at give psykisk førstehjælp. Alle mennesker, som er involveret i en ulykke, vil ofte opleve et voldsomt psykisk pres. Det kan vise sig ved, at de mister tidsfornemmelsen og evnen til at tænke klart. Du kan hjælpe ved at blive hos den tilskadekomne og prøve at skabe mest mulig tryghed.

Fortæl for eksempel, at der hjælp på vej. Lad den tilskadekomne få lov at tale og svar ærligt på hans eller hendes spørgsmål. Fysisk kontakt, som at holde i hånden eller røre let ved skulderen, vil altid blive opfattet som overskud til den, som modtager psykisk førstehjælp.

Husk at din tilstedeværelse virker meget beroligende for den tilskadekomne, og din ro vil blive forstærket mange gange.

Om grundlæggende førstehjælp på ulykkessteder

http://www.foerstehjaelp.dk

Luk