Menu

Jetsmark IF - Alkoholpolitik

Alkohol- & rusmiddelpolitik i Jetsmark IF's Ungdomsafdeling

Vi ved, at alkohol er skadeligt for kroppen, og de fleste voksne er enige i, at børn/unge derfor ikke skal drikke alkohol.

Vore trænere/ledere har gode muligheder for at påvirke de unges forhold til alkohol, da de jo er rollemodel for de unge. Derfor er det vigtigt, at lederne giver udtryk for en fælles holdning til alkohol, og at dette er gældende uanset medlemmernes alder.

Det er derfor særdeles vigtigt at synliggøre klubbens holdning gennem en alkohol- og rusmiddelpolitik.

  1. Vi overholder naturligvis landets love, når det drejer sig om alkohol, udskænkning og salg af alkohol.
  2. Unge under 18 år drikker ikke alkohol.
  3. Klubbens trænere og ledere indtager ikke alkohol i ”arbejdstiden” herunder forstås, at trænere/hjælpere/aktive/andre som er klubrepræsentanter ikke indtager alkohol i forbindelse med træning/kamp m.m. - heller ikke i ventetiden.
  4. Trænere/hjælpere m.m. i Jetsmark IF fremstår altid som forbillede i forhold til klubbens alkoholpolitik. Det enkelte holds ledere er altid ansvarlige for egne spilleres gøren og laden. Samtidig har alle klubbens trænere et fælles ansvar i forhold til vores spillere og deres indtagelse af alkohol. Det vil sige, der skal også gribes ind overfor andre end egne spillere.
  5. Ved specielle lejligheder er det vigtigt at understrege, at der er gråzoneområder, som går ud over det normale. For eksempel en afslutningsfest for holdet, samt fest for klubbens trænere (vi har ungdomstrænere, der er under 18 år). Såfremt de unge indtager alkohol ved disse lejligheder, skal dette ske efter aftale med forældrene. Den ansvarlige leder indgår aftalen med forældrene.
  6. Alle trænere/ledere m.m. har et fælles ansvar for, at overordnede retningslinjer bliver efterlevet. I den konkrete situation (kursus, stævne eller lignende) er det de pågældende trænere/ledere m.m., der har ansvaret. Her skal understreges, at ansvaret om muligt er endnu større ved de specielle gråzoneområder.
  7. Overtrædelse af ovenstående regelsæt medfører bortvisning og hjemsendelse for egen regning. Hvis der er tale om personer under 18 år, skal forældrene kontaktes og disse vil blive pålagt at afhente den unge.A
  8. Andre rusmidler – Indtages der/findes der rusmidler hos medlemmer i Jetsmark IF, vil medlemmet blive bortvist. Rusmidlet konfiskeres og afleveres til politiet, her vil anmeldelse finde sted. Er der tale om unge under 18 år, kontaktes forældrene. Disse bliver pålagt at afhente den unge.
Luk