Menu

Invitation til Generalforsamling Mandag d 14 februar kl 19.30 i Klublokalet

image
20. januar 2022 kl. 19:08
DAGSORDEN i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Udvalgenes beretning
4. Fremlæggelse af budget og regnskab
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Indkomne forslag
- Indkomne forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest onsdag den 9. februar 2022. Indkomne forslag kan sendes til email bhl@jammerbugtfc.dk.
7. Valg af bestyrelsesformand
- Bøje Holmsgaard Lundtoft modtager ikke genvalg.
- Forslag hertil modtages gerne.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Pia Steen Bjerring og Henrik Simoni Steffensen modtager genvalg.
- Dorte Mylting, Tinna Søndergaard Nielsen, Anders Esholm Jensen, Bøje Holmsgaard Lundtoft og Tommy Pedersen modtager nyvalg.
- Andre forslag hertil modtages gerne.
9. Valg af suppleant til bestyrelsen
- Forslag hertil modtages gerne.
10. Valg af revisor
- Revisionshuset Tal & Tanker indstilles til genvalg.
11. Eventuelt
Jetsmark, den 20. januar 2022.
På bestyrelsens vegne
Bøje Holmsgaard Lundtoft, bestyrelsesformand