Menu

Ekstraordinær Generalforsamling 11. maj kl 20.00 (opdateret)

image
15. april 2021 kl. 07:47
Ekstraordinær Generalforsamling Jetsmark IF

Bestyrelsen i Jetsmark IF indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse virtu-elt via Microsoft Teams (alternativt fysisk i Jetsmark IFs klubhus, Bredgade 142, 9490 Pandrup)

tirsdag den 11. maj 2021 kl. 20:00

Medlemmer af Jetsmark IF har møderet. Fremmødte medlemmer på 16 år eller derover har stemmeret. Fremmødte forældremyndighedshavere for medlemmer under 16 år har stemmeret.
Tilmelding til den virtuelle ekstraordinære generalforsamling sker ved at sende en email til bestyrelsesformand Bøje Holmsgaard Lundtoft (email blt@jammerbugt.dk) med oplysning af navn og email.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forslag til vedtagelse
3. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på den ekstraordinære generalforsamling skal være bestyrelsesformand Bøje Holmsgaard Lundtoft (email blt@jammerbugt.dk) skriftligt i hænde senest torsdag den 6. maj 2021.

Ad 2:
Bestyrelsen stiller forslag om, at ”Jammerbugt FC”, det vil sige 2. divisionsholdet og andre tilknyttede aktiviteter til eliteafdelingen for seniorer overdrages til en investor. Bestyrelsen støtter en-stemmigt forslaget, der giver mulighed for, at Jammerbugt FC kan udvikle sig markant, samtidig med at Jetsmark IF bliver gældfri.

Pandrup, den 15. april 2021.

På vegne af bestyrelsen i Jetsmark IF

Bøje Holmsgaard Lundtoft
Bestyrelsesformand Jetsmark IF / Jammerbugt FC