Menu

Jetsmark Motion

Retningslinjer for brug af lokalerne i Jetsmark Motionsklub

Jetsmark Motionsklub blev i 2013 etableret som motionscenter til alle i lokalområdet, der ønsker at styrketræne. Men bla også til brug for Jetsmark IF's og Jammerbugt FC's medlemmer fra U15 og ældre.

Nøglebrikker:
Medlemmer af motionscentret kan få udleveret en nøglebrik mod et depositum på 200 kr hos tilsynsførende.
Medlemskab skal desuden være betalt forud, før der kan udleveres en nøgle.
Nøglen er personlig og må under ingen omstændifheder udlånes til andre.
Ingen må lukke andre ind i motionscentret eller tage andre med ind til træning.
Overtrædelse af dette medfører øjeblikkelig lukning af nøglebrik.

Priser:
Årskort(12 mdr) kr. 700,-
Halvårskort(6 mdr) kr. 450,-
Familiekort(12 mdr) kr. 1.700,-
Familiekort(6 mdr) kr. 900,-
Depositum for Nøglebrik kr 200,-
Kontingent betales forud. Der returneres ike indbetalt kontingent, hvis man stopper i løbet af perioden.
Efterfølgende år opkræves kontingent til betaling inden 1.januar.

Adgang for trænere i Jetsmark IF og Jammerbugt FC:
Klubbens træner for Seniorholdene, U19, U17piger, U17, U16 og U15 Piger og Drenge har hver en nøglebrik til brug i forbindelse med træningspas. Skadede spillere kan således sendes i motionscentret til genoptræning i stedet for traditionel træning. I ydersæson kan træning endvidere gennemføres for hele holdet i motionscentret, hvor der kræves, at træneren er til stede under hele trænningen.
Træneren må ikke anvende nøglebrik til andet end de planlagte træningspas.
Ønsker træner eller spillere at benytte motionscentret udenfor træningspas, skal der købes et medlemskab på normale vilkår.

Familierabat:
En familiepakke dækker adgang for en en familie bestående af forældre og egne hjemmeboende børn. Pakken dækker således ikke andre medlemmer af familien – som fætre, kusiner, udeboende børn osv.
En familiepakke koster 1.700, - i årlig kontingent plus depositum for det antal nøgler man ønsker at have.
Deling af nøgle indenfor familien med en familiepakke er eneste undtagelse, hvor en nøgle kan benyttes af flere personer indenfor familien.

Vedligehold:
Det er brugerne selv, der står for det daglige vedligehold. Det betyder, at man som bruger har pligt til at rydde pænt efter sig, og efterlade motionscentret i samme stand eller bedre end det var, da man ankom.
Det er ikke tilladt at ændre på varme-indstillingen under brugen – her må man kontakte tilsynsførende.
Observerere man uhensigtsmæssighder,uregelmæssigheder eller brugere anvende motionscentret i strid med reglerne, har man pligt til at henvende sig til tilsynsførende.

Tilsynsførende:
Finn Larsen,mobil 4018 5712
finnjets@gmail.com