Menu

Sponsorpakker

Retningslinjer ifbm klubbens sponsorer

Denne side beskriver kort sponsorater i Jetsmark IF.

Ingen sponsorer kontaktes uden at sponsorudvalget er informeret på forhånd og har godkendt det.
Men klubben sætter stor pris på, at der er mange, der vil hjælpe med at fremskaffe store og små sponsorater.

Der kan tegnes sponsorater målrettet:

 • Klubsponsorater
 • Banesponsorater
 • Holdsponsorater
 • Årgangs-sponsorater

Mindre beløb, som f.eks gavekort til årets julekalender, indsamlinger til Tombola aktiviteter mv med værdier under 250,- anses ikke som værende et klubsponsorat, men er stadig af stor værdi for os som forening.

Alle sponsoraftaler skal godkendes af sponsorudvalget og der skal indgås en skriftlig aftale på een af sponsorudvalgets kontraktskabeloner.

Klubsponsorater er:

 • Aftaler, der f.eks. støtter dragter til klubbens trænere og materialer til klubben
 • Aftaler der støtter udvikling og drift i vores cafeteria f.eks. i form af rabatter
 • Aftaler der støtter køb af spillertøj til de årgange og hold der ikke har

Banesponsorater er:

 • Aftaler om logo på et baneskilt, der står ved de forskellige baner, samt logo på hjemmeside og baneoversigt.


Holdsponsorater er:

 • Aftaler der støtter indkøb af spillertøj – f.eks. til en årgang eller til et specielt hold

Det er vigtigt at vores forældre hjælper med at bruge deres personlige netværk til at hjælpe med at finde sponsorer.

Årgangssponsorat er:

Årgangssponsorer har en direkte relation til en specifik årgang, og er med til at skabe gode rammer for denne årgang.
Et årgangssponsorat skal findes blandt forældre og forældres relationer (familie, venner og arbejdsplads). Et årgangssponsorat er med til at skabe lidt mere råderum for en specifik årgang og dækker:

 • Træningsdragter med klub og sponsorlogo
 • Træningsrekvisitter (kegler, overtrækstrøjer, bolde mm)
 • Støtte til årgangsture for de årgange der er på rejse.

Klubben vil gerne sammen med trænerne og årgangsrepræsentanterne informeres om prioriteringen af årgangssponsorater.

Alle årgangssponsoraftaler skal i lighed med øvrige sponsorater godkendes af sponsorudvalget og der skal indgås en skriftlig aftale på en af sponsorudvalgets kontraktskabeloner.

 • Alle dragter/tøjpakker til spillere i årgange skal der være en egenbetaling

Sponsorater kan være af forskellig størrelse f.eks 1000,- 2000,- 3000,- 4000,- og 5000,-
Der kan ikke tilfalde spillere, der stopper i en årgang, penge fra en årgangskonto.
Ønske fra en sponsor om større donation til en årgang skal aftales med klubbens sponsor-udvalg, idet vi ikke ønsker, at der skal være skævheder mellem de materielle goder årgangene imellem i klubben.

Luk