Menu

Invitation til Ordinær Generalforsamling Jetsmark IF / Jammerbugt FC

image Jetsmark IFs klubhus (hvis fysisk møde er muligt – ellers virtuelt møde via Microsoft Teams)
14. marts 2021 kl. 22:11
Tirsdag den 30. marts 2021 kl. 19:30

Invitation til Ordinær Generalforsamling Jetsmark IF / Jammerbugt FC
Tirsdag den 30. marts 2021 kl. 19:30
Jetsmark IFs klubhus
(hvis fysisk møde er muligt – ellers virtuelt møde via Microsoft Teams)


DAGSORDEN:
   Valg af dirigent
   Formandens beretning
   Udvalgenes beretning
   Fremlæggelse af budget og regnskab
   Fastlæggelse af kontingent
   Indkomne forslag
   Valg af bestyrelsesformand
   Valg af bestyrelsesmedlemmer
   Valg af suppleant til bestyrelsen
   Valg af revisor
   Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest torsdag den 25. marts 2021. Indkomne forslag kan sendes til email blt@jammerbugt.dk.

Jetsmark, den 15. marts 2021.
På bestyrelsens vegne
Bøje Holmsgaard Lundtoft, bestyrelsesformand