Menu

AaB Talent U10-U12

AaB Talent for U10-U12 - Ung og Talent i Jammerbugten!

Program for efterårstræningen 2020 er nu klar...se nedenfor

Ansvarlig kontaktperson til AaB for både drenge- og pige-talent:

Pia Steen Bjerring
Ungdomsformand, Medlem af DBU Region 1 Ungdomsudvalg
Engesgaardsvej 63, 9490 Pandrup tlf. 98204076/30654646
pia@steenbjerring.dk

 

 

Læs mere om AaB Talentskolen og se alle træningsøvelserne her: http://talent.aabsport.dk/

AaB Talentcenter for Drenge – udvikling via samarbejde

Spillested i Aabybro er: Aabybro IF, Viaduktvej 28B, 9440 Aabybro.

Spillested i Jetsmark er: Jetsmark IF, Bredgade 142, 9490 Pandrup.

Træningsdagene i efteråret 2020 i Jetsmark er fredag den: 

18/9, 25/9, 9/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11

Træningstid: 16.45 - 18.00

Se mere på: https://aabsport.dk/aab-akademiet/faelles-nordjysk-fodboldsamarbejde/for-spillere/talent-teknikskole/vendsyssel-vest/

Hovedtræner:
Anders Jensen 
andersjadesen@hotmail.com

Facebook-gruppe:
https://www.facebook.com/groups/494563577626810/

 

Alle spillere som ikke har hørt andet fortsætter naturligvis på talentskolen.

Målmænd skal indstilles til AaB’s målmands træner Thomas Buus på mail, ligesom spørgsmål omkring AaB talentskole målmandstræning, ligeledes skal stilles til Thomas Buus på mail: thomasbuusaab@gmail.com

Aldersgrupper der træner med på AaB’s talentskole: U12 – U11 – U10

Venlig hilsen / Kind regards

David Olsen 
T+ Træner/T+ Coach
E-maol: do@aab-as.dk  

>>>>

Information til forældre

Kære forældre. På denne side kan I finde diverse praktiske oplysninger vedrørende AaB's Talentskole, I som forældre har brug for at få at vide. Ude til højre under login-boksen kan I klikke jer ind på den af AaB's seks talentskoler, som jeres drengs klub hører ind under. Hvis en træning eks. bliver flyttet kan I løbende følge med i det her. Dermed kommer vi forhåbentlig til at spare vores samarbejdsklubber for en del administrativt arbejde. Hvis I er i tvivl om, hvilken skole jeres søn skal træne på, kan I spørge en træner eller leder i jeres klub. Under "Idéen bag" kan I finde flere relevante informationer om AaB's Talentskole.

Husk, at det stadig er den klub, som jeres dreng spiller i, som indstiller til AaB, hvilke spillere som skal deltage.

De spillere fra årgangene, som ikke er sorteret fra, er automatisk indstillet igen til nye talentskoletræninger efter sommerferien. AaB har som hensigt, at sikre et længerevarende forløb for alle deltagende spillere især i de mindste årgange. Dog er det vigtigt for os, at have muligheden for at sortere spillere fra i alle årgange, da vi løbende tager nye spillere ind i de respektive årgange. Vi tilstræber dog, at alle nye spillere som minimum er sikret tre træninger. Den nye årgang her til sommer er årgang 2004.

Hvis AaB på et tidspunkt mener, at jeres søn har niveauet til at kunne begå sig på et af AaB's elitehold, kontakter vi først kontaktpersonen i den klub, hvor jeres søn spiller. Herefter ringer en af vores elitetrænere til jer som forældre, og hører om det kunne have interesse. Vi vil for det meste foreslå nogle prøvetræninger, hvor begge parter kan se hinanden an, inden et permanent skifte kommer på tale. AaB's rekruttererer først når spilleren skal til at spille U13 eller U14. Vælger en spiller fra en samarbejdsklub at skifte på eget initiativ, til en af AaB's 1.holdstrupper fra U13 til U19, skal AaB underrette den klub, hvorfra spilleren er skiftet.

Venlig hilsen AaB Fodbold

AaB's Talentskole afløser fra starten af 2010 AaB's Fodboldskoler.

Der er placeret seks Talentskoler rundt omkring i Nordjylland. De er placeret i Frederikshavn - Hjørring - Jetsmark - Aalborg - Himmerland - Mariager Fjord. Træningen er for lokale U10 - U13 talenter og finder sted de fleste fredag eftermiddage og følger nogenlunde JBU-sæsonen.

En nordjysk klub der indgår i dette Talentskole-samarbejde, bliver også automatisk samarbejdsklub med AaB.

Idéen bag AaB's Talentskole

En af idéerne med AaB's seks Talentskoler er en gang om ugen at sikre en høj kvalitet i talenttræningen af de bedste U10 til U13 spillere i hele Nordjylland. U10 og U11 træner sammen, og U12 og U13 træner sammen. Vi oplever, at spillerne i disse aldersgrupper, er meget modtagelige for læring, og de er meget ivrige efter den ekstra gang træning om ugen. For mange af dem er det desuden positivt, at komme i et miljø, hvor der til tider er flere spillere, der er lige så dygtige som dem selv eller endda dygtigere. For at sikre en ensartet kvalitet i træningen, er det AaB's egne elitetrænere, som står for den ugentlige træning. Dog er der på nogle af skolerne en lokal assistenttræner tilknyttet.

Foruden den ugentlige træning på en af AaB's Talentskoler træner spillerne stadig hjemme i deres egne klubber, hvor de også spiller deres kampe. Talentskoletræningen skal derfor ses som et ekstra supplement til de spillere, som har brug for at blive udfordret lidt mere, og som har lysten til den ekstra ugentlige træning.

AaB bruger også Talentskole-træningerne til at finde ud af, hvilke spillere der som U13 - eller U14 spillere, har et passende niveau til at kunne begå sig i AaB. Dette er meget vigtigt, da hverken spilleren selv, spillerens klub, eller AaB har fordel af et skifte til AaB, hvis ikke spillerens niveau er tilstrækkelig højt. Derfor er det en fordel for alle parter, at AaB's trænere har en lang periode til at vurdere, om et skifte vil være hensigtsmæssigt for den enkelte. Kommer et skifte på tale, kontakter AaB først spillerens klub og derefter spillerens forældre. Vælger en spiller fra en samarbejdsklub at skifte på eget initiativ, til en af AaB's 1.holdstrupper fra U10 til U19, skal AaB underrette den klub, hvorfra spilleren er skiftet.

AaB's Talentskole skal desuden hjælpe til, at U10 - til U13 spillere i højere grad får lyst til at spille fodbold i deres fritid uden for klubtræningerne (selvtræning). Hvis spillerne skal blive rigtig dygtige og få stor fornøjelse af deres fodbold, er selvtræning ekstremt vigtigt. I løbet af 2010 vil der komme nogle initiativer, som forhåbentlig fremmer spillernes motivation til at spille fodbold ved siden af de ugentlige holdtræninger.

Hvis din klub endnu ikke er samarbejdsklub, kan du klikke dig ind på "Ny klub" og se hvad I skal gøre for at blive samarbejdsklub med AaB Fodbold.

AaB Talentcenter for Piger – udvikling via samarbejde

Gældende fra og med 1. juli 2013
Vision – at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde spillere rammer og vilkår, så de udvikler sig mest muligt. På denne måde kan vi spille med i landets bedste ungdomsrækker og udvikle pigefodboldspillere til ungdomslandsholdene. Vi gør det ved at sætte spillerne i centrum, så de får muligheden for at nå så langt som muligt med deres fodboldtalent. Vi vil gøre det ved at samarbejde konstruktivt med andre klubber, så alle samarbejdsklubber føler, de har andel i projektet og dets målsætninger om elitepigefodbold. Samtidig skal det sociale spille en stor rolle.
Baggrunden for AaB Talentcenter Antallet af pigefodboldspillere i Danmark er igennem de sidste år steget markant. Denne stigning har vi også haft i Nordjylland, men kigger vi på udviklingen af disse nye spillere, må vi erkende, at andre landsdele har været bedre til at udvikle elitespillere. Derfor er det vigtigt, at der bliver gjort en indsats for at udvikle nye talenter og trænere på et tidligere tidspunkt, så vi kan matche de andre landsdele. Vi vil i AaB påtage os det ansvar at opbygge et træningsmiljø, som går på tværs af klubinteresser og sætter pigerne i centrum og stiler efter at udvikle U12 – U14 piger samt deres trænere (særligt talentfulde U11 piger kan også deltage). Holdningen skal være, at klubberne giver spillerne mulighed for at træne/spille på det rette niveau. Derfor har AaB etableret et talentcenter som en del af AaB pigeelitefodbold konceptet.

Ide - udvikling via samarbejde Ideen er at samle Nordjyllands mest talentfulde piger samt deres trænere i et udviklende træningsmiljø: en træningssammenslutning med henblik på at forberede pigerne på, hvad der kræves for at blive elitespillere på et senere tidspunkt. Det er samtidigt et tilbud til pigernes respektive klubtrænere til at deltage i et trænerudviklingsprojekt. Vi har en tro på, at disse piger vil opnå en større udvikling, hvis de jævnligt samles til en træning i AaB, hvor de møder spillere, som er på samme niveau som dem selv. Udgangspunktet er, at det bygger på pigernes egne forudsætninger og niveau. Pigerne bliver i deres respektive klubber og har deres sociale netværk intakt, men får oplevelsen og mulighed for at prøve sig af på et højere og mere elitær plan.

Formål Formålet med AaB Talentcenter er at udvikle spillernes fodboldmæssige kompetencer. I talenttræningen arbejder vi med at udvikle spillernes tekniske niveau, spilforståelse, selvtillid, personlig udstråling og vinderpsyke. Vi giver hver enkelt spiller individuel træning og personlig feedback på spillerens udviklingsområder.

Ligeså er formålet at: • Samle Nordjyllands bedste fodboldpiger i en tidlig alder i ét træningscenter. • Give de store talenter en optimal idrætsoplevelse ved at træne med ligeværdige. • Forberede pigerne på DBU´s talentudtagelse for U14 piger. • Give klubberne redskaber til at tilmelde de rigtige spillere til DBU samlingerne. • Give pigerne et indblik i, hvad elitefodbold er og kræver. • Samle klubtrænerne i et trænersamarbejde, hvor erfaringer og træningsmetoder kan udveksles. • Give klubtrænerne inspiration til videreuddannelse. • Forbedre pigernes fodboldmæssige kvaliteter igennem øvelser og spil. • Udvikle og styrke talentarbejdet i samarbejdsklubberne.

Der skal være gensidigt udbytte af samarbejdet. Samarbejdet bygger på tillid og positive forventninger klubberne imellem.
AaB Talentcenter handler om de talentfulde pigespillere AaB har interesse i, at pige-kvindefodbolden udvikles, og vi mener, at alle vil være styrket ved, at klubberne har stor bredde og så mange hold i turneringer som muligt. Når talen falder på de særligt talentfulde spillere, finder vi det dog naturligt, at disse spillere udvikler deres talent og interesse for fodbold på AaB’s Talentcenter eller på et af klubbens elitehold. Typisk vil talentfulde spillere søge udfordringer på et højere niveau. Spillere, forældre og klub skal være indstillet på, at målet er at udvikle de aller bedste spillere i talentcentret til en plads i AaB’s elitetrup for U15 piger – men det er ikke en betingelse for at deltage i Talentcentret. Vi forventer, at ca. 2-4 % af dem, der starter i talentcentret, har det, der skal til for at fortsætte i AaB. AaB Talentcenter har et tæt samarbejde med DBU´s talenttrænere, og klubben afstemmer løbende talenttræningen med holdninger og værdier hos DBU. AaB Talentcenter handler om oplevelser og glæde. Selvværd, sammenhold og udvikling er det, vi ønsker at kunne være med til at bidrage med i pigernes liv. Talentcentret er et supplerende tilbud til det, der foregår i moderklubben, og vi træner og deltager i turneringer og stævner på tidspunkter, som ikke falder sammen med moderklubbens aktiviteter. AaB Talentcenter handler om mere end fodbold – det sociale samspil pigerne imellem vægtes højt.

Forventninger skal afstemmes inden start Forventninger til pigerne: Forventninger til pigernes forældre: - Udviser vilje, motivation og lyst til fodbold - Prioriteter datterens interesse for fodbold højt - Øver sig - Sørger for mulighed for selvtræning hjemme - Er lyttende - Støtter økonomisk – f.eks. ved træningslejr og lignende - Tør fejle - Hjælper til med praktiske ting i talentcentret - Behandler andre med respekt - Svarer hurtigt på forespørgsler

Den indledende proces for pigerne Pigerne udvælges i første omgang af deres egen træner. Vi vil gerne bede trænere, i samarbejde med forældre, om at selektere, således at det er piger, som er motiveret for stor træningsmængde, er talentfulde og vilde med fodbold, som besøger AaB Talentcenter. Vi har stor erfaring med ekstra træning, og det skal gerne føre til glæde ved fodbold og ikke det modsatte – derfor er det vigtigt, at man nøje overvejer, hvilke piger, man sender til udvælgelse. De fra klubbernes side udvalgte piger samles hen over 1-3 træningssamlinger i AaB Talentcenter i august, hvor de kommer igennem en række forskellige træningspas, som skal vise, om pigerne er talentfulde nok til at blive i talentcentret. Spillerne kan blive sorteret fra efter 1., 2. eller 3. gang. De bedste spillere får efter de indledende 3 gange mulighed for at fortsætte i talentcentret og deltage i træningen hver 14. dag. Udvælgelsesprocessen fortsætter dog, hvilket betyder, at man godt kan blive valgt fra senere hen. Der gives besked til de spillere, der IKKE er gået videre. Dette vil ske til spillerens træner. Der vil ikke blive givet en begrundelse for beslutningen, men hvis træneren mener, at vi har taget fejl, så tager vi en snak om, hvorvidt spilleren skal have mulighed for at komme igen!
Hvis man har U11 spillere, som er ekstraordinære dygtige og på niveau med de bedste U12 spillere, så vil det også være muligt for disse at deltage i udvælgelsen. Dette forudsætter dog, at spillerens træner forinden har set mindst én talenttræning i foråret, så man for spillerens skyld sender denne af sted på rette grundlag. De bedste U13 spillere får mulighed for at fortsætte i talentcentret som U14 spillere. Alle er i det hele taget meget velkomne til at komme ud at se en træning med de nuværende spillere i AaB Talentcenter. Dette kan være en hjælp til at udvælge de bedst egnede til at deltage i udvælgelsen fra august. På Talentcentrets hjemmeside og Facebook-side kan man følge med i, hvornår der er træning i foråret 2013. Der er link til begge sider længere nede i denne præsentation.

Tilmelding Klubben skal tilmelde hver spiller separat, og det er en forudsætning, at klubbens bestyrelse har sagt ja til samarbejdet, som er beskrevet i nærværende, inden tilmelding påbegyndes. Dette foregår ved, at der sendes en mail til David Nielsen davidjuulnielsen@gmail.com, hvori man tilkendegiver, at man deltager i samarbejdet. Derefter kan tilmelding finde sted via linket nedenfor senest d. 15. juni 2013: http://www.hvemkommer.dk/udvaelgelse2013 I 2013 er der udvælgelse på disse datoer på Hornevej 2, 9220 Aalborg Øst: • Fredag d. 16. august kl. 15.30 – 19.00*** • Fredag d. 23. august kl. 16.00 – 18.00 • Fredag d. 30. august kl. 16.00 – 18.00 *** Den første fredag (16/8) starter med indskrivning + information til spillere, forældre og trænere. Da der er tale om en del timer, bedes pigerne medbringe frugt og evt. knækbrød eller lignende. Pigerne skal hver gang medbringe 1 drikkedunk med navn på. Information + indskrivning foregår udendørs, så medbring en paraply, hvis det regner!

Træningstider Træningen finder sted hver 2. fredag kl. 16.00 – 18.00 i perioden august – november og igen fra marts – juni.

Undervejs er der mulighed for at deltage i Cups og stævner – f.eks. Nørhalne Cup, indendørsstævner mm. - og der arrangeres også sociale arrangementer for pigerne, forældrene og trænerne. Vi spørger altid spillerens træner om lov til at invitere spilleren med ud til et stævne.

Kommunikation Al kommunikation fra Talententret sker til såvel samarbejdsklubbernes kontaktpersoner/trænere, som de udvalgte pigers forældre.

AaB Talentcenter på Facebook Vi bruger vores facebookside til at fortælle, hvad der løbende sker i talentcentret, og derfor vil vi opfordre såvel forældre som trænere til at melde sig ind i gruppen. Dette kan ske ved anmodning via dette link: http://www.facebook.com/groups/aalborgtalentcenter/

Luk