Jetsmark IF Træningsinspiration

Både DBU, DGI, YouTube har et hav af inspiraton til træningsøvelser. Løbende vil denne side blive opdateret med filer fra diverse DBU/JBU-kurser.

I alle uger, hvor der er AaB talent træning, kan trænerne komme og blive inspireret. Der trænes hver fredag fra 16.30 til 19.30 med U10, U11, U12 og U13 årgangene. Træningen foregår på i Aabybro på deres anlæg.

Du kan downloade en halvårskalender til at planlægge træninger, DBU turneringskampe, deltagelse i stævner mv her:

Kalender til Efterår 2016 kan downloades her: /UserFiles/file/Kalender_Efteraar_2016.xlsx

Skal du have dit hold til stævne kan du bruge dette dokument som informayionsgrundlag til forældre og spillere:

http://www.jetsmarkif.dk/UserFiles/file/Jetsmark_IF_Cup_info_template.docx

Kampseddel til DBUJyllands turneringer finder du her:

http://www.jetsmarkif.dk/UserFiles/file/Kampseddel-template.docx

Template til spillersamtaler finder du her:

/UserFiles/file/Spillersamtale_template.docx

Fra DBU's hjemmeside har vi downloaded materiale, som du kan gennemse i nedenstående links:

  • DBU Trænerstart - Med bolden i centrum
  • DBU Aldersrelateret træning
  • DBU Børnetrænermanual 1
  • DBU Børnetrænermanual 2
  • DBU På banen med bolden
  • Koordinationstræning - inspiration fra Fortuna Hjørring
  • DBU Fodboldskole - Øvelser i 2010
  • DBU Den Grønne Tråd - Træningsøveser Web

/UserFiles/file/Den_Rode_traad_oevelser_web.pdf

trænerstartDBU trænerstart - Med bolden i Centrum
UserFiles/file/Tr%C3%A6nerstart%20-%20med%20bolden%20i%20centrum.pdf

Aldersrelateret træningDBU Aldersrelateret træning
UserFiles/file/DBU%20Aldersrelateret%20tr%C3%A6ning.pdf

DBU Børnetrænermanual 1
UserFiles/file/DBU%20B%C3%B8rnetr%C3%A6ningsmanual%201.pdf

DBU Børnetrænermanual 2
UserFiles/file/DBU%20B%C3%B8rnetr%C3%A6ningsmanual%202.pdf

På banen med boldenDBU På banen med bolden
UserFiles/file/DBU%20P%C3%A5%20banen%20med%20bolden.pdf

Koordinationstræning - Inspiration fra Fortuna Hjørring
UserFiles/file/Koordinationstr%C3%A6ning%20Fortuna%20Hj%C3%B8rring.pdf

DBU Fodboldskole - Øvelser i 2010
UserFiles/file/DBU%20Fodboldskole%C3%B8velser%202010.pdf

DBU Øvelsesbank
http://www.dbujylland.dk/uddannelse_og_traening/oevelsesbanken/ExerciseList.aspx

DGI Trænerguide

http://traenerguiden.dgi.dk/

Rigtig god fornøjelse - her er masser af nyttig inspiration!

 

Ultimate Web