Omkostningsgodtgørelsesskema 2016

Omkostningsgodtgørelsesskema til frivillige trænere/ledere kan downloades her:

/UserFiles/file/JIF_omkostningsgodtgoerelse_2016.xlsx

Kørselsskema til forældre og trænere

Der gives 1 kr pr km til forældre, der kører til kampe med mere en 70 km til spillestedet fra klubbens adresse.

Skemaet kan downloades her. http://www.jetsmarkif.dk/UserFiles/file/JIF_Koerselstilskud.xls

 

 

Ultimate Web