Kontingent satser - helårligt for Jetsmark IF gældende for 2013/2014 og 2014/2015

Kontingenter fastlægges på klubbens generalforsamling.

Kontingenter opkræves helårligt for medlemmer af Jetsmark IF. Kontingenter dækker igen indendørs-sæsonen.

Det blev vedtaget på generalforsamlingen februar 2014 at kontingent for indendørs ikke skal opkræves særskilt.

Kontingentsatser
Aldersgruppe 2013/2014 2014/2015
Piger og Drenge U5,U6 400 450
Piger og Drenge U7 400 450
Piger og Drenge U8 600 650
Piger og Drenge U9 600 650
Piger U10+U11 700 750
Drenge U10+U11 700 750
Piger U12+U13 700 750
Drenge U12+U13 800 900
Drenge U14 900 1000
Piger U15 (7-mands) 750 850
Drenge U15 900 1000
Piger U18 (7-mands) 750 850
Drenge U16  - 1100
Drenge U17 1000 1100
Drenge U19 1100 1200
Dame Senior 750 850
Herre Senior 1400 1500
Divisionsruppen - Jammerbugt FC - 1800
OldBoys 800 850
Grand OldBoys 800 incl
Ledere - spillende 1/2 kontingent    
Børnerabat: I JIF´s ungdomsafdeling kommer en husstand højst til at betale               2400 2400

Kontigenter udsendes via PBS og opkræves normalt helårligt i september/oktober måned. Kontingent kan indbetales på konto 9070-1555647413. Husk at anføre spillernavn og årgang på indbetalingen.
1. Rykker pålægges et administrationsgebyr på 50,00 kr.
2. Rykker pålægges et administrationsgebyr på 100,00 kr.

I Jetsmark IF er man medlem for et år af gangen - fra sommer til sommer. Der faktureres kontingent i efteråret hvert år for hele året, og kontingent gælder frem til 30.6 efterfølgende år. For nye spillere der starter i foråret, faktureres et halvt års kontingent frem til førstkommende 30.6. Spiller er selv ansvarlig for at udmelde sig fra klubben, og man kan udmeldes og få sit spillercertifikat i løbet af op til 2 uger efter henvendelse til Georg Steen Christensen, Pia Steen Bjerring eller Steen Larsen, såfremt man ikke har skyldig kontingentrestance.

Hvis en spiller ikke aktivt udmelder sig pr kommende 30.6, er spilleren fortsat medlem af klubben, og man modtager således kontingentopkrævning i efteråret for det indeværende efterår samt efterfølgende forår.

Kontingent er for et år af gangen, og hvis en spiller vælger at stoppe midt i en sæson, returneres kontingent ikke.

Modtager en spiller  kontingentopkrævning efter spiller er stoppet i klubben, bedes spilleren øjeblikkeligt tage kontakt til kasserer Georg Steen Christensen, så evt fejl kan rettes.

Melder man sig ind i klubben med en viden om, at man kun kan spille en efterårs- eller forårssæson (hvis man f.eks skal på efterskole eller lignende efter et halvt år), kan der laves en specialpris for dette halvår - ved henvendelse til kasserer Georg Steen Christensen i forbindelse med indmeldelse.

Kontingenter skal betales for at være spilleberettiget.

Kontingentansvarlig er :
Steen Larsen 
E-mail: stelar@outlook.dk
Mobil: 20203781

Ultimate Web