Den grøn/blå tråd i Jetsmark IF og Jammerbugt FC  

 

En væsentlig forudsætning for at realisere en rød tråd gennem årgangene som en spiller i Jetsmark IF og Jammerbigt FC vil gå gennem i ungdomsårene. Det er her vigtigt, at vi alle arbejder uanset årgang ud fra et sæt fælles værdigrundlag uanset årgang og hold.

Det sportslige ben af en grøn/blå tråd i Jetsmark IF og Jammerbugt FC har til formål at fastlægge en klar retningslinje for træningen i de enkelte aldersgrupper, så spillerne lærer de fodboldmæssige og sociale færdigheder der er tilpasset de enkelte aldersgruppes forudsætninger og behov ud fra de værdier og mål, der er i klubbens ungdomsafdeling.

I Jetsmark IF har vi følgende værdigrundlag:

Spillerudvikling
Vi vil holde fokus på spillernes individuelle udvikling. I børnefodbolden skal leg med bolden være i højsædet. Til kampe skal alle spille mindst halvdelen af kampen (HAK).

Aldersrelateret træning
Vi vil målrette vores træning af spillerne ud fra DBU’s principper for Aldersrelateret træning – forsvarlig og målrettet træning af børn og unge, som DBU har udarbejdet sammen med Team Danmark. For at skab en rød tråd gennem ungdomsrækkerne.

Differentieret træning
Alle spillere har brug for hinanden. De gode spillere har brug for hinanden i den daglige træning, hvor de har behov for succes med deres driblinger og finter overfor de mindre gode spillere, mens de mindre gode har brug for rollemodeller, som de kan se op til og kigge efter for at øge deres egen udvikling.

Sammenhold
At træningen foregår i trygge omgivelser, hvor der er plads til at lave fejltagelse, og hvor alle føler sig velkomne, uanset hvilket samfundslag de kommer fra. Jetsmark IF og Jammerbugt FC er et sted hvor mobning absolut ikke accepteres.

DBU Fair play
Spillerne skal udvise fair play til træning, overfor medspillere, træner og forældre. I kamp overfor modstanderne og deres træner, forældre og dommeren. Og overfor klubben i forhold til faciliteter og de remedier man benytter.

DBU's Etiske retningslinjer for klubskifte i børne- og ungdomsfodbold
Jetsmark IF og Jammerbugt FC følger DBU's retningslinjer i børne- og ungdomsfodbold, dvs at der ikke 'fiskes' efter spillere direkte ved kontakt til spillere/forældre, men der den involverede klub kontaktes. Endvidere bør spillere ikke søge udfordringer i større klubber før ved overgangen til ungdomsfodbold, der er U13 årgangen.

Jetsmark IF og Jammerbugt FC tilbyder

  • Fodbold for alle 4-18 årige piger og drenge
  • Engagerede og uddannede trænere (forældretrænere i de mindste årgange)
  • Træning tilpasset den enkelte årgang
  • Gode træningsfaciliteter
  • Aktiviteter udenfor banen for såvel børn som voksne
  • Fodboldskole for de 5-14 årige

 Overordnet målsætning:

-          at fremstå som en aktiv, kvalitetsbevidst, moderne ungdomsafdeling

-          at have M-række hold eller bedre fra U13 til U19 og således være et attraktivt alternativ i Jammerbugt Kommune til andre nordjyske divisions- og liga-klubber

-          at udbyde talent træning for U10 til U13 årgangene i Jammerbugt kommune

-          at samarbejde og tilbyde aktiviteter med de lokale skoler og SFO’er

-          at udvikle mindst én spiller til Jammerbugt FC førstehold pr år

-          at udvikle 3-5 spillere til Jetsmark IF’s første hold pr år

-          at fastholde yderligere 5-10 spillere pr år i klubben til breddeholdene i Jetsmark IF

 

Uddybende målsætning i ungdom:

 

-          at fremstå som den mest aktive, kvalitetsbevidste og moderne ungdomsafdeling i Jammerbugt Kommune

-          at fremstå som en attraktiv integreret klub for alle børn og unge mellem 5 – 18 år samt for deres forældre

-          at give medlemmerne mulighed for, under velorganiserede og trygge rammer, at dyrke fodbold på forskellige sportslige niveauer

-          at tilstræbe, at det sportslige niveau til enhver tid bliver bestemt af de enkelte årganges sammensætning samt spillernes individuelle behov

-          at spillerne mentalt, fysisk og socialt gennemgår en kontinuerlig og velafbalanceret udvikling

-          at spillerne føres gennem ungdomsrækkerne – U7 til U19 – således at der sker en så harmonisk udvikling som muligt, og som betyder, at det er naturligt at fortsætte i seniorafdelingen uden mærkbar overgang fra spiller i Jetsmark IF regi til Jammerbugt FC regi.

-          at der udover sportslige tiltag, også tilbydes spillerne aktiviteter som kan styrke kammeratskabet

-          at spillerne gennem DBU Fair Play udvikles til at udvise en korrekt og fair optræden overfor hinanden, modspillere, dommere og omgivelserne i det hele taget, for derigennem at repræsentere klubben på bedste måde

-          at arbejde for, at udvikle træner-miljøet således vi er attraktive som klub og altid har tilstrækkeligt med velkvalificerede, positive, inspirerende og veluddannede trænere og ledere til rådighed

 

Overordnede retningslinjer og principper for træningen i ungdomsafdeling:

 

Træningen skal foregå efter den i dag herskende opfattelse af fodboldtræning og det er klubbens

klare vision at vi skal efterleve DBU’s ”holdning til handling” både på og uden for banen.

 

Træningen tilrettelægges internt i klubben således at aldersgrupperne U13 - U15, U17 – U19 træner tidsmæssige i samme perioder og der derfor vil være mulighed for samtræning mellem årgange, samt oprykning af enkelte spillere ifbm eet af de ugentlige træningspas. Kandidaterne til spiller-oprykning aftales mellem trænerne og den sportslige ansvarlige for årgangene.

 

I både Jetsmark IF og Jammerbugt FC er det talentkoordinatoren for hhv U13-U15 og U17-U19-U21 der er ansvarlig for den overordnede  træning. Således er det talent-koordinatorer fo de enkelte årgange, der har det overordnede ansvar på banerne og omkring træning. Talent-koordinatoren sikrer bl.a  at der  løbende er spillerevaluering og at der afholdes møder, som talent-koordinatoren er ansvarlig for , hvor der diskuteres/drøfter aktuel status på godt og ondt årgangene imellem og hvad trænerne skal være opmærksomme på. For begge aldersgrupper findes et træningsmateriale, som trænerne skal anvende for at sikre spillernes udvikling i henhold til den fælles grøn/blå tråd.

 

I Jetsmark IF/Jammerbugt FC er der blevet udarbejdet DEN GRØNNE TRÅD (DGT), med målet om at opkvalificere organisationen, samarbejdet, trænerne, træningen og udviklingen af klubbens spillere for at skabe et bedre og mere målrettet ungdomsarbejde, så vi fremadrette kan uddanne spillere til at gøre sig gældende på Jammerbugt FC’s førstehold samt Jetsmark IF’s førstehold (andetholdet).

Klubben Jetsmark IF arbejder meget målrettet på at udvikle sig som klub (elite og bredde), at vi på sigt kan tilkomme os T-licensen. Hvor vi med samarbejdsklubber i nærmiljøet kan forbedre talentarbejdet og dermed uddanne spillere der på sigt kan indgå i DBU’s systemer.

Den grønne tråd skal være med til at vi hele tiden udvikler os på at blive bedre på alle punkter samt vores ungdomsspillere som er basen for vi får en god afdeling både på ungdom- og seniorniveau. DGT er en manual til hjælp for ledere/trænere for, hvordan vi vil arbejde i klubben og hvordan vi vil opfattes af andre.

 

Læsvejledning

DEN GRØNNE TRÅD (DGT) er opbygget så den kan bruges til hjælp og opslagsværk for ledere/trænere. En træner for en specifik årgang kan hente inspiration og læse retningslinjerne for, hvordan vi vil uddanne vores spillere.


Vi har lavet en øvelsesbank (videoer) og et øvelseshæfte som er med til at give trænerne inspiration til træningen i dagligdagen. Der er øvelser for en tråd gennem, hvordan vi vil vænne spillerne til at arbejde videre med pasningsøvelser, drible/finte, koordination osv. – altså teknisk, taktiske, fysiske øvelser samt det mentale. Øvelserne er lavet fra U/10 og op efter. Øvelser for de yngre er der god inspiration i DBU’s børnetræningsmanual og aldersrelateret træning.

 

DEN GRØNNE TRÅD (DGT) har følgende hovedafsnit:

Jetsmark IF/Jammerbugt FC:


• Klubbens værdier og målsætninger
• Spillestil/holdorganisation
• Pladsspecifikke færdigheder for klubbens spillere
• Talentudvikling i klubben
• Matchning & udvikling for U/10 – U/15 -> U/17
• Teknisk træning for U/10 – U/12
• Specifiktræning for U/13 – U/15
• Spillestilsbeskrivelse – detaljeret
• Stabilitetstræning U/10 – U/12
• Stabilitetstræning U/13 – U/15
• Træningsmetoder – videoer/øvelsesbank

 

Ungdomsårgangene:


• U/6 – U/9 – Fokusområder – inspiration fra DBU’s børnetræningsmanual
• U/10 – U/11 – fokusområder – øvelsesbank (bilag)
• U/12 – U/13 – fokusområder – øvelsesbank (bilag)
• U/14 – U/15 – fokusområder – øvelsesbank (bilag)
• U/17 – Jammerbugt FC
• U/19 – U/21 – Jammerbugt FC

 

I de nævnte kategorier er der normer for, hvordan vi vil uddanne vores spillere, læringsprocessen og læringselementer for de enkelte årgange. Træningsøvelserne og kampene sigtes at have fokus på de beskrevne elementer. Dette tilsammen er med til at skabe den tråd der skal til for at uddanne spillere til vores egen spillestil og individuelle udvikling, som skal gøre sig gældende for at spillerne opnår deres højst mulige niveau. – Alle øvelser kan ses i øvelsesbanken, hvor også der står hvilke årgange øvelserne berettiger. Der findes også andre øvelser til at fremme det væsentlige FOKUSOMRÅDE for træningen, men dette er kun en inspiration til at fremme udviklingen/øvelserne.

 

Fysiske træningsøvelser:


• U/10 – U/12 – Øvelser for stabilitetstræning/skadeforebyggende øvelser
• U/13 – U/15 – Øvelser for stabilitetstræning/skadeforebyggende øvelser

 

Øvelserne her er med til at gøre spillerne stærkere fysisk og forbyggende for skader eftersom de er i en periode, hvor de også begynder at træne mere så ryg og knæskader undgås.

 

Spillestilbeskrivelse:
Vi har i klubben en spillestil som vi selvfølgelig forsøger at tilpasse helt nedefra, der kan selvfølgelig være forskellige nuancer af spillestilen fra træner til træner. Men i U/13 – U/15 skal den mest muligt ligne hinanden på den overordnede struktur.


Værdier og målsætning:

Ungdomsarbejdet med at uddanne spillere handler om glæde, trivsel, nysgerrighed, dygtiggørelse samt udvikling af den enkelte spiller, og det skal harmonere med en masse gode oplevelser der fastholdet spillernes interesse.

 

Vores kerneværdier i klubben er: mod, dedikation, glæde & udvikling

 

Udviklingen er selvfølgelig nummer 1, men resultaterne flasker sig altid med, hvordan udviklingen følger. Derfor sætter vi selvfølgelig også krav til os selv, og har mål for de enkelte årgange. Det skal derved også følge at det er igennem leg, begejstring, god opførsel, fællesskab, kvalitet af træningen og god motivation for at nå sine personlige mål.

 

Vision for elite:
 

• Være repræsenteret i min. U/15 M1 (JBU anden højst rangeret række)
• Være repræsenteret i min. U/17 M & U/19 M (JBU højst rangeret række)
• Være repræsenteret i U/10, U/11 & U/12 A med 1 hold pr årgang (JBU højst rangeret række)
• Være repræsenteret i U/13, U/14 M1 (JBU højst rangeret række)
• Levere min. 1-2 spillere til Jammerbugt FC 1. holds trup hvert år
• Få enkelte spillere udtaget til DBU’s talentsamlinger

 

Vision for bredde:


• En klub der har plads til alle uanset niveau (kan tilbyde kampe til alle spillere)
• Dygtige og engageret trænere til alle
• Et godt samarbejde med samarbejdsklubberne om at dygtigere spillerne i lokalområdet

 

For at opnå dette:


• Et højt fagligniveau med gode uddannede trænere for at fastholde og tiltrække spillere
• Deltage i bredde & elite stævner så spillerne møder nye bekendtskaber
• Tilbyde uddannelseskurser, kost foredrag og andre tiltag for samarbejdsklubber

 

Jetsmark IF/Jammerbugt FC spiller viser:


• En god opførsel på og uden for banen
• Kunne arbejde på et hold
• Arbejde hårdt for egne og fælles mål
• At vise ansvarlighed for sig selv og hinanden
• Arbejde seriøst med de opgaver man bliver stillet
• Overholde retningslinjer der er blevet stillet for den pågældende årgang (afbud, ferie, pli)

 

Spillestil/holdorganisation

I Jetsmark IF U/10 – U/12 spiller holdene 7mands. Der spiller holdene som udgangspunkt en (1) – 2-3-1 formation for at skabe flest mulige vinkler og uddanne spillerne bedst individuelt, ved at komme ind i flere 1v1 situationer. I formationen er der plads til at trænerne kan sætte sit eget præg på, hvordan holdet spiller inden for den nævnte talkombination.

Vi vil også gøre opmærksom på at spillerne skal kunne mestre 2 positioner, så de ikke bliver låst i deres udvikling af kompetencer.

 

I Jetsmark U/13 – U/15 tager vi udgangspunkt i en (1)-4-2-3-1 opstilling, hvor denne kombination nemt kan komme til at ligne en 4-4-2, 4-1-4-1 eller en 4-4-1-1. Men det er vigtigt vi alligevel holder organisationen med en 4-kæde i forsvaret derudover kan man ændre vinklerne på spillernes pladser alt efter spilletyper, modstander og vigtigheden af kampene.

Vi vil gerne uddanne vores spillere bedste til at kunne indgå på klubbens førstehold Jammerbugt FC og også i DBU’s systemer helt nede fra U/15 og opefter derfor ser vi også at vi benytter disse positioner på banen, så vi har en god bred udvælgelse af spilletyper:


• Målmand
• 4 back kæde med en højre/venstre back samt højre og venstre midterforsvarer
• 2 centrale midtbanespillere – 1 holdene (defensiv) samt en boks til boks spiller (offensiv)
• 2 højre/venstre kantspillere/offensive kanter
• 1 central offensiv midtbanespiller eller hængende angriber
• 1 boksspiller/top angriber

 

Spillestilen i Jetsmark IF
Vi har i Jetsmark valgt at have to spillestile hvor de nuancere fra hinanden.


• U/10 – U/12 spillestil
• U/13 – U/15 spillestil


 


Talentudvikling

Vi vil gerne udvikle vores egne samt samarbejdsklubbernes spillere til Jammerbugt FC’s førstehold samt Jetsmark IF’s førstehold (andetholdet) gennem et struktureret træningsmiljø. Det stiller krav til vores talentudvikling og træning.

 

Vi vil tilbyde vores U/10 – U/12 spillere en ekstra ugentlig teknisk træning.
I træningen vil der blive lagt vægt på spillernes individuelle tekniske udvikling af færdigheder bl.a.:


• Spark & afleveringer
• 1. berøring
• Dribling & finter
• Vendinger
• Boldkontrol/footwork
• Afslutninger

 

I vores U/13 – U/15 afdelinger vil der et par gange om måneden være ekstra træninger, hvor vi går ind og træner specifik træning fx: Afslutninger, forsvarsspil mv. – forskellige tekniker indenfor de forskellige positioner. Det står mellem U/13 til U/15 trænerne af dele disse grupper op, samt målmandstræning med målmandstræneren.

 

Vores talenttræning følger retningslinjerne fra DBU’s talentmanual, hvorfor vi også vurderer spillere ud fra de mest basale færdigheder i DBU regi (SATS):


(S)pilintelligens, (A)ttitude, (T)eknik, (S)peed

 

Det er talentkoordinatoren der har følgende opgave at fastsætte de løbende træningspas for U/10 – U/12 samt U/13 til U/15 og koordinere det med de ansatte trænere imellem. Samt at få samarbejdsklubbernes spillere ind (1-4 pr. årgang)

 

Matchning & udvikling for U/10 – U/15 -> U/17

For at vi hele tiden kan udfordre vores spillere skal matchningen for hver enkelte spillere være i top. Det vil sige at er der en spiller, hvor kompetencerne både teknisk, mentalt, fysisk eller taktisk er mere udviklet end de jævnaldrene, vil den pågældende spiller tilbydes at træne med årgangen over (evt. også spille kampe for årgangen under). Men samtidig være til rådighed for sin respektive årgang, selvom spilleren træner med i en anden elite-trup.

Dette skal være med til at udvikle den enkelte spiller meget mere i den daglige træning og kamp. På vores elitehold (U/13 – U/15), er der ingen faste hold og derved skal der hele tiden arbejdes for pladserne. Holdene er tilset som udviklingshold, hvorfor spillere ALTID kan spille med sin respektive årgang, eller hvis yngre spillere er gode nok til at spille på et højere rangeret hold.

 

Træningsmetoder

Vores træning er afgørende for, hvor godt og hurtig vores spillere udvikler sig. Det er udbyttet af træningen vi ser i kampene, det vil sige den måde vi træner på, er også den måde vi vil spille på. Derfor er vigtigt, at vi arbejder seriøst og målrettet med træningen og tilpasser den til de aldersgrupper som vi arbejder med.

 

Forberedelse


• Have et TEMA i træningen fx drible/finte (meget 1v1, udfordre og afslutte)
• Valg af øvelser/organisering – der må gerne være en tråd så øvelser hænger sammen til det fulde spil
• Kommunikation – forklar gerne hvor man bruger de forskellige ting henne i det færdige spil/ lav øvelserne der, hvor de på banen også burde foregå.

 

Før træningen
 

• Opstilling af toppe, baner (stå klar 5 min før træningsstart)
• Introduktion af træningsprogrammet for spillerne (mentalt klar)
• Relater træningen til den form for fodbold vi vil spille (spillestil)

 

Instruktion
 

• Husk princippet // Vis-Forklar-Vis – visualisering er bedst!
• I spil og til øvelser – stop spillerne og vis dem ’de rigtige ting’ de gør. Konstruktive ting – samt forbedringer (Vi skal coache og ikke kun igangsættere af øvelser)
• Instruere både kollektivt/individuelt

 

Opfølgning
 

• Efter øvelse/spil – snak gerne kort om det vi lige har lavet og kom med hint til næste gang (positive/forbedringer)
• Evt. gentagelser
• Fastholde tema, engagement, glæde – udstråling


Struktur

 

U/10 & U/11
Alle spillerne i disse årgange træner sammen og skal igennem de samme træningsøvelser. Men der må godt opdeles i niveau i grupper – men samme træning. Så det er samlede trupper uden opdeling.

U/12
Her arbejdes der hen imod en A-trup. Her må vi godt begynde at niveau-opdele i store dele af træningen. En A-trup lyder på 14 spillere (inkl. 2 målmænd) Hvor rest er i en B-trup

U/13
I denne afdeling arbejdes der med en A-trup på 18 spillere (inkl. 2 målmænd). Spillerne der ikke er udtaget til kamp, spiller på 2. holdet hvor de skal spilles deres primære positioner.

U/14
I denne afdeling arbejdes der med en A-trup på 18 spillere (inkl. 2 målmænd). Spillerne der ikke er udtaget til kamp, spiller på 2. holdet hvor de skal spilles deres primære positioner.

U/15
I denne afdeling arbejdes der med en A-trup på 18 spillere (inkl. 2 målmænd). Spillerne der ikke er udtaget til kamp, spiller på 2. holdet hvor de skal spilles deres primære positioner.

U/17 – Jammerbugt FC
I denne afdeling arbejdes der med en A-trup på 18-20 spillere (inkl. 2 målmænd). Spillerne der ikke er udtaget til kamp, spiller på 2. holdet hvor de skal spilles deres primære positioner.

U/19 – Jammerbugt FC
I denne afdeling arbejdes der med en A-trup på 18-20 spillere (inkl. 2 målmænd). Spillerne der ikke er udtaget til kamp, spiller på 2. holdet hvor de skal spilles deres primære positioner.

 

Spillestilsbeskrivelse – detaljeret


Der er blevet defineret en overordnet spillestil for U/10 – U/12, U/13 – U/15 samt U/17 – U/21. Som er beskrevet tidligere.

Det er dog vigtigt at alle trænere stadig har mulighed for at sætte sit eget præg på deres hold i den respektive årgang, indenfor en vis ramme i spillestilen. Forhold som spillermateriale, alder, skader, niveau, modstander, kampens betydning, tidspunkt i kampene er alle faktorer der kan spille ind i trænerens vurdering fra kamp til kamp.

Taktiske overvejelser
Det primære spillesystem er 4-2-3-1 (4-4-2)

Det kan sagtens ændres og give spillere forskellige roller (defensivt som offensivt). Men vi indretter os efter de type spillere vi har, men vi skal stadig sørge for at have en bagkæde med 4 forsvarsspillere.

De enkelte spillers arbejdsområder

• Målmand: God med fødderne, hurtig igangsætning, går ud i feltet, dirigerer

• Midterforsvar: Læse spillet, Gode vendinger, god til at vende spillet hurtigt, læse spillet, god 1v1, fysisk stærk, være med i det opbyggende spil, stærk i hovedspillet, hurtig

• Back: Overlap, god 1v1, gode indlæg, god til at sideforskyde, god med fødderne, god i det opbyggende spil

• Central midtbane: Vende spillet hurtigt, kombinationsstærk, godt blik for spillet, læse spillet, løbestærk, godt langskud, stærk i hovedspillet, gode vendinger

• Kant: God 1v1, hurtig, driblestærk/udfordrende, boldfast, gode indlæg, dybdeløb, løbestærk, boldfast, god til at finde rum inde i banen,

• Angriber: Målnæse, frækhed, godt spark, energisk, god acceleration, stærk i hovedspillet, god presspiller, aggressiv

 

Forsvarstaktik

Efter standard omkring modstandernes felt, ved en omstilling fra VI-DE skal vores forsvarsspillere falde ned til eget felt mens de dækker ZONE. Hvis modstanderne når ind i feltet er det mand-mand opdækning.


• Målmand: Spil som ekstra sweeper, agere som spilstation ved erobring, kommunikerer og dirigerer forsvaret.

• Back: Pres og erobring på modstanders forreste kantspiller, senest omkring midterlinjen. Opbakning og markering på angriber ved modsat boldside.

• Midterforsvar: Markering af angribere, understøtte backs når modstanderen har valgt side.

• Central midtbane: Dæk området foran eget forsvar ved modstanders angreb på midten af banen. Ved angreb fra siden dæk området mellem back og kantspiller.

• Kantspiller: Pres modstander til opspil ind centralt. Gerne bryde boldbaner ved spil fra modstanders centrale forsvar

• Offensiv midtbane: Pres modstander til opspil på kanten. Luk af for opspil på central midtbane. Tillad ikke vending i spillet.

• Angriber: Styr modstanderens opspil mod kanten og pres deres back til lange afleveringer. Lukke af for vending af spillet.

Angriberens primære opgave:
1) Irritere og bryde modstandernes opspil.
2) Lukke af for opspil i midten, og skærme modstanderne over i den ene side.
3) Lave dobbeltpres, hvis modstanderne er i powerplay (ved buen og op efter)

Midtbanen:
1) Lægge pres på boldholderen, så denne ikke kan blive retvendt.
2) Bakke op for den modstander, der presser.
3) Markere øvrige modspillere.

Forsvaret:
1) Nærmeste mand presser boldholderen og tvinger ham til at spille ud af.
2) De andre 3 forsvarer går i støtte og sikring.
3) De øvrige spillere sideforskyder over mod boldholderens afleveringsmuligheder og spilområder. Den eller de spillere, der er længst væk fra boldholder, er mindst markeret.
4) Forsvar har ansvaret for den pågældende modstander i sin zone – samt videregive ansvaret, hvis denne forlader zonen til ny.

 

 

Angrebstaktik


• Målmand: Hurtige igangsætninger, spilstation.

• Back: Skal sikre bredde i spillet. Forsøger at komme med frem i banen, komme til indlæg, overlap, ekstra kantspiller.

• Midterforsvar: Skal placere sig som støttespillere i opspillet. Tålmodighed. Må gerne føre bolden frem, diagonalafleveringer.

• Kantspiller: Skal trække en smule ind i banen, og gør sig spilbar i en kombinationsmulighed (ved vedning af spillet, så backen kan komme med op som ekstra kant). Altid modsatte kant med i feltet. Udfordrende mand/ mand. Søger det dybe løb.

• Central midtbane: Skal være spilstation på midten og kunne vende spillet, en offensiv og en defensiv.

• Offensiv midtbane: Skal være spilstation på midten, søge dybdeløb samt være opsamler af 2. bolde. Være støtte til angriberen. Langskud.

• Angriber: Skal bevæge sig primært på modstanderens banehalvdel, altid med i feltet. Forsøge at skabe dybde i spillet. Enten imod eller dybt. Når kanten har bolden skal der være løb på tværs af forsvaret evt. dybt

 

 

Stabilitetstræning U/10 – U/12

Den fysiske del af fodboldspillet er en vigtig faktor, da det er en kontaktsport. For også at hjælpe drengene med noget skadeopbyggende under træningen er det vigtigt vi går ind og styrker mave, ryg, lår, leddene omkring knæ, ankler mv. – Det skal selvfølgelig foregå ude på banen, evt. med bold.

Her er planen at drengene skal lære øvelserne med få gentagelser for at vænne sig til dem og have teknikken i at udføre dem.

Se bilag??

 


Stabilitetstræning U/13 – U/15

Fra U/13 af arbejdes der videre fra de yngre årgange, hvor vi hæver niveauet og antal af gentagelser for de enkelte øvelser. Hvor der så som U/14 og U/15 sættes yderligere på.

Det stræbes efter at visse U/15 spillere som har en god fysisk tilstand på påbegynde styrketræning med lette vægte det sidste halve år, inden de skal op og være U/17 spillere i Blokhus FC.
 

 

_________________

 

 

Spillerudvikling

Spillerudvikling er en helhed mellem teknisk, taktisk mental og fysisk udvikling af spillerne.

U6 – U8:
Ved træningen skal træneren lægge vægt på glæde, tryghed og leg.
Børnenes umiddelbare glæde ved spillet. De er meget motiverede. Disse to grund elementer skal træneren bygge videre på.

Det er trænerens opgave at skabe tryghed omkring holdet. Herunder at være omsorgsfuld overfor børnene, hjælpe med binde støvler, trøste når en er ked af det mv.

Træneren skal forstå at vinde børnenes tillid og han eller hun skal have god tid i træningen og værdsætte børnenes små sejre, så som at score et mål, at få ros, at noget lykkes for dem, et spark eller en aflevering eller bare at være med. Det er vigtigt at vi får alle med. Og det er specielt vigtigt, at det er sjovt at spille fodbold. Inddrag meget gerne forældrene i legen og som praktisk hjælper i den daglige træning.

Aktiviteter: Fodboldspillet skal bruges som leg. Og legene/øvelserne skal være med få regler, der er lette at organisere. Det er vigtigt at alle holdes aktive og at der hele tiden er fart på. Motorik-øvelser skal tilpasses alder og øvelser tages typisk fra DBU’s øvelseskort og øvelser fra DBU’s Mikro-fodboldskole.

Mål for disse årgange:
Med udgangspunkt i det enkelte barn, skal træningen og spillet passe til spillernes evner og behov. Træningen skal være præget af tryghed, repetitioner og forståelse for det enkelte barns behov for tryghed i idrætsmiljøet og trivsel.
Der skal arbejdes på at gøre det enkelte barn ”fodbold parat”. At gøre børnene til ’ven med bolden’. Der skal være fokus på 1 bold pr spiller i øvelserne.

Træningsmængde: 1-3 timer om ugen inklusive kampe

Fysisk: Rytme-øvelser enkeltvis samt parvis. (Rytme) Step over kegler/toppe på indledende niveau. (Hurtige fødder), Krydsmønster øvelser,  Balance øvelser, Koordination, Bevægelighed, Smidighed - alt gennem leg. Det er vigtigt at der arbejdes med begge ben

Mentalt: Lære at lytte til og følge trænerens anvisninger.

Taktisk: Lære at orientere sig på banen. Gøre sig fri til at modtage en bold. 1 mod 1 - Lær at drible. 1 mod 1 defensivt. (Lær at forsvare – dække op)

Teknisk: Indøve sparke teknikker: Lodret vristspark. Indersidespark. Indøve løb med bold: Driblinger. Yderside/inderside med begge ben. Knæ på bold. Fremad og tilbage. Finter: Husmandsfinten med begge ben. Balancefinten højre og venstre om. Jonglering med bold påbegyndes. (Fod, lår og hoved). Tæmninger: Stoppe bolden med fodsål og indersiden.

U9 – U10:

Træningen skal tage udgangspunkt i aldersgruppens motoriske og mentale udvikling, hvor det indøvede fra U6-U8 årgangene videreudvikles. Det er for denne aldersgruppe meget vigtigt ikke, at forcere træningen, da spillernes motorik og psyke er meget forskellig. Dette betyder at det enkelte barn indlærer i sit eget tempo. Derfor er det vigtigt med en individuel hensyn og planlægning for den enkelte spiller.

Her påbegyndes en mere systematisk teknisk og taktisk træning.  Perioden er en overgangsfase mellem det “legeprægede” og den mere målrettede tekniske træning afpasset efter spillernes modenhed. Der stilles nu større krav til spillerne med hensyn til den korrekte udførelse af de tekniske øvelser. Det er vigtigt, at spillerne har mange boldberøringer. Lege og småspil bør derfor have en fremtrædende placering i træningen, der også her skal indledes med opvarmning. I denne periode introduceres den grundlæggende basistaktik – ”Vi har bolden og er alle angribere og ” De har bolden og vi er alle forsvarere”. Desuden kan der arbejdes med temaer som, når ”vi har bolden”: At nærme sig, at fjerne sig, at skabe dybde og bredde i Målmandstræning kan tages op på dette alderstrin.

Der udtages i disse aldersgrupper 5-10 spillere af ældste årgang, U10 til talentskolen. Disse spillere træner én ekstra gang om ugen til talent-træning.

Mål for disse årgange:  

Træningsmængde vil typisk være 2 ugentlige træninger af 1-1 ½ times varighed plus kamp. Vi ved at børn i disse årgange spiller på skolen, på vejen og hver gang de er med til fodbold et sted, så de vil løbe og spille mange gange ugentlig ud over det der arrangeres i klub-regi.

Udvikling af tekniske færdigheder: Lære at behandle en bold med begge ben og med hovedet. Arbejde med at aflevere en bold i fart og med præcision og retning. Lære at modtage en bold både under pres og uden pres, i form af retningsbestemt tæmning og lære at erobre bolden (lave en tackling). Endvidere skal der arbejdes med at drible og lave finter.

Teknisk: Lære at drible – vende. Lære at tæmme – drible. Lære at drible – finte.
Lære at placere sig på banen i forhold til: Medspillere (nærme sig, fjerne sig -løbe i hul, invitere til aflevering) og modspillere (opdækning -markering)

Taktisk:  Lære at kende sin plads i helheden. Begyndende kendskab til forsvar -midtbane -angreb.  Begyndende kendskab til og forståelse for bredde og dybde i spillet.
Angrebsmæssigt: Driblinger og hurtige fødder (dække bolden af -udfordre), Vende, dreje med bolden (ved linier – i pressede situationer.), Modtagelse af bolden (gå den i møde – vende i spilretning.), Spil uden bold. Forsvarsmæssigt: Forsvar overfor driblinger.

Fysik: Smidighed – bevægelighed – løbeskoling – balance – koordinationstræning med og uden bold og altid øvelser med begge ben.

U11 – U12:
Børn i alderen 11 – 14 år kan lære alt med en bold. Derfor har træneren for børn i disse aldersgrupper en særligt gave men også ansvar  for udvikling i denne aldersgruppe. Træningen skal tage udgangspunkt i de ting spillerne har været igennem i deres tidligere forløb. Træningsmængden for disse aldersgrupper er 3 - 5 timer pr. uge plus en kamp.

Der udtages i disse aldersgrupper 5-10 spillere til talentskolen. Disse spillere træner én ekstra gang om ugen til talent-træning. Spillerne bevidstgøres omkring vigtigheden af selv-træning, repetition og begrebet ’øvelse gør mester’.

Mål for årgangene U11 – U12:

Teknisk: Videreudvikling af de tidligere indlærte færdigheder. Instruktion og træning i tekniske detaljer. Der lægges vægt på fart, retning, præcision, retningsbestemte tæmninger samt afleveringer i fart. Der indøves sparketeknik såvel indersidespark, vristspark såvel ret- som halvtliggende spark. Driblinger/finter og hurtige fødder videreudvikles, hovedstød videreudvikles med vægt på timing af opspring og springkraft. Afslutninger videreudvikles under passende modstand. Specialtræning af målmænd starter op.

Taktisk: Der indøves opstillinger og spillerne skal lære at kende de forskellige pladser. Begyndende orientering om systemer og taktik med oplæg til kampe. Der udbygges forsvars-midtbane og angrebsprincipper herunder opdækning, opbakning, 1-2 bandespil, løb med overlap evt. krydsløb og boldovertagelse.  Spillerne skal udvikle forståelse for udnyttelse af hele banen mht bredde og dybde og begyndende træning af standard muligheder ifbm. målspark, frispark, straffespark, hjørnespark og indkast.  Spil med bold og spil uden bold udvikles. Træning i vinkler, afstande, søge medspiller og trække fri. Vending af spil, afslutninger og 1:1 ifbm driblinger og finter i både angrebssituationer og forsvarssituationer.

Fysisk: Løbeskoling, hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance og koordinationstræning.

Mentalt: Sociale relationer, venskaber, DBU Fair Play, kommunikation, koncentration, vilje og mod.

U13 -U14:
Børn og unge i 10 - 14 års alderen kan lære alt med en bold. Derfor har træneren i denne aldersgruppe et stort ansvar og fantastiske muligheder med hensyn til udvikling af spillerne. Her bygges - både teknisk og taktisk - videre på det allerede indlærte. Den egentlige systematiske indlæring begynder. Det er stadig vigtigt med mange gentagelser i denne alder så detaljerne læres korrekt. Det er vigtigt at de fundamentale teknikker bliver automatiseret sådan de kan bruges uden at spilleren skal tænke over det.

Det tilstræbes, at det funktionelle træningsprincip påbegyndes, så spillerne ved overgangen til drenge-/pigealderen har fået opfattelsen af, hvilke krav der stilles, og hvilke mangfoldige opgaver fodboldspillet består af. Graden af formel- og funktionel træning afhænger af spillermaterialet.

Øvelsernes sværhedsgrad øges, f.eks. ved at inddrage flere spillere i spillene, øge tempoet eller gøre spilleområdet større.

På det taktiske område tages faste opstillinger op og kendskabet til, hvilken funktion den enkelte plads har på holdet, skal indlæres.

Faste opvarmnings- og nedvarmningsprogrammer samt bevidstgørelse om dette at varme op og ned til træning og kamp.

Begyndende fysisk træning med bold, hvor der især lægges vægt på hurtigheds- og reaktionstræning.

Regelindlæringen skal i denne periode gøres færdig, og fordrer på nogle områder derfor en systematisk gennemgang.

Målmandstræningen udbygges med henblik på indlæring af de grundlæggende færdigheder.

De bedste hold i årgangene skal spille i DBU Jyllands bedste rækker. Træningsmængden for disse aldersgrupper er 4-6 timer pr. uge samt en kamp.

Der udtages i disse aldersgrupper 5-10 spillere til talentskolen. Disse spillere træner én ekstra gang om ugen til talent-træning.

Mål for årgangene U13 – U14 – U15:

Teknisk: Repetition og kvalitetsforbedring af de grundteknikker og detaljer fra tidligere. Dette skal øves i kamplignende situationer og under pres. Alle sparkeformer halv og helflugtninger, tæmninger, hovedstød, driblinger, finter, tacklinger, afleveringer, skille sig af med bolden, modtage bolden, skud på mål. Bevidsthed om vigtigheden af selvtræning. Der indøves afleveringer over lange afstande. Specialtræning af målmænd fortsætter og der laves specialtræning ifbm frispark, hjørnespark og straffespark.)

Taktisk: Videreudvikling af de individuelle taktiske færdigheder samt begynde hold taktisk træning. Spil med og uden bold, herunder afleveringsteknikker og bevægelse foran/bagved boldholder, bevidstgøre begreberne om at skabe plads og udnytte plads, herunder skabe bredde og dybde i spillet. Der øves vending af spil og 1mod 1 ifbm. hurtige fødder både offensivt og defensivt samt skabe 2 mod 1 situationer i bande spil, overlap, krydsløb og boldovertagelse. Der trænes indlæg og afslutninger. Det indøves pres både i individuelt og i gruppe og der arbejdes med forståelse for område/zone opdækning og markering og opbakning. Endvidere trænes samspil mellem målmand og forsvar og de tre zoner på banen samt taktisk brug af offside.

Fysisk: Løbeteknik, hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance, koordination, styrketræning som forebyggende træning og kun med egen kropsvægt.

Mentalt: Koncentration, vilje, mod, ansvar, motivation, positiv psyke og tilråb. Der skal arbejdes med at fastholde de unge i sporten gennem høj grad af nærhed til den enkelte spiller og trivsel på årgangen. Anførerens rolle og forpligtelser skal instrueres.

U17 – U19:

Når spillerne når junioralderen skal alle tekniske-, taktiske- og fysiske grundbegreber være kendte og indøvede. Den taktiske og fysiske træning får her en fremtrædende placering, men finpudsning af tekniske færdigheder og vedligeholdelse af disse bør indgå med stor vægt i træningen. Træningen tilrettelægges, så det er vanskeligt at skelne mellem teknisk-, taktisk- og fysisk træning. Kravene til spillerne skærpes på alle områder, og der arbejdes med stigende intensitet og større kompleksitet i øvelserne i forhold til det fuldendte spil. Den fysiske træning - hvor hovedvægten lægges i perioden februar til april, bør udføres under hensyntagen til alderstrinenes ofte varierende udviklingsniveau. Der bør lægges stor vægt på motiveringsfasen. Det er på grundlag af spillernes intellektuelle- og modenhedsmæssige baggrund muligt at inddrage psykisk træning i individuel- og kollektiv form. Træner og holdleder bør derfor interessere sig for spillernes baggrund i øvrigt (arbejde, fritid, uddannelse, andet køn m.v.), så dette sammen med åben snak om alkohol, rygning og kost indgår som vigtige elementer for et psykisk stabilt miljø for de unge mennesker.

Målmandstræningen udbygges kraftigt, og bør indgå med stor vægt i træningsprogrammet.

Det er vigtigt, at der i denne periode skabes en række aktiviteter, som er med til at fremme klublivet, forbedre kammeratskabet og gøre Jetsmark IF og Blokhus FC til een klub, hvor spillerne føler sig knyttet til og finder glæde og tilfredshed ved at være i.

Træningsmængden for disse aldersgrupper er 4-6 timer pr. uge samt en til 2 kampe.

Mål for afdelingen U17 - U19:
Videreudvikling og kvalitets forbedring af alle tekniske færdigheder i komplekse øvelser og kampsituationer, i højt tempo og med større og større belastning/pres. Driblinger, finter – ryg med bolden. (Hurtige fødder), afleveringsteknik, præcist, -hurtigt – kort/langt, sparketeknik, -afslutninger, retningsbestemte førstegangs-berøringer, hovedstødsteknikker, nærkampsteknik, -i luften og på jorden.

Taktisk: Der arbejdes med etablering af overblik, perception, og kommunikation. At udbygge kendskabet til angrebs og forsvarsprincipper. Specielt forståelsen af, at udnytte de frie områder og det at gøre sig spilbar. Videreudvikle systemet 4-4-2 samt 4-3-3 og konstant at arbejde med og tilpasse sig til de systemer der anvendes i seniorafdelingerne i Blokhus FC og Jetsmark IF, som forberedelse til seniorfodbold. Individuelt arbejdes der med spil med og uden bold - modløb/dybdeløb, krydsløb, løb til indlæg, løb til retur bolde. Der arbejdes fortsat med bredde og dybde i spillet, vendinger samt hurtigt kombinationsspil med få berøringer. Det at skabe og udnytte 2 mod 1 situationer, at vinde 1 mod 1 situationer i både angrebsspil og forsvarsspil er fortsat i fokus sammen med træning i afslutninger og standardsituationer, så som frispark, hjørnespark og straffespark. Der trænes presspil på  individuel niveau og hold niveau. Zone-/ områdeopdækning samt mandsopdækning. Samspillet mellem kæderne øves og der arbejdes med omstilling og fleksibilitet (det at kunne overtage hinandens pladser).

Fysisk: Forebyggende træning som indeholder, smidighed, bevægelighed, balance, koordination, løbeskoling, styrketræning med egen vægt samt påbegynde styrke træning med vægte for de U17 spillere som fysisk er udviklet tilstrækkeligt. Endvidere arbejdes med hurtighedstræning.

Mentalt: Koncentration, vilje, mod, ansvar, selvkritik, levevis, indre motivation til træning og kamp. Psyke, selvkontrol, og tålmodighed. Afholdelse af spillermøder.

 

Talentarbejdet organiseres vha et talent udbvalg bestående af en administrativ fra Jetsmark IF og én administrativ fra Jammerbugt FC. Desuden er de to talent-koordinatorer fødte medlemmer i udvalget. Udvalget står for alt sportslig udvikling i klubben incl ansættelse af chef-trænere i årgangene.

Til Jetsmark IF er fysioterapien Klinik for Fysioterapi, Cannerslundvej 9, 9490 Pandrup tilknyttet ligesom Jammerbugt  FC har Arkadens Fysioterapi & Sundhedscenter, 9000 Aalborg.  

 

Ultimate Web